Предприемачи в науката

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.

Програмата включва два етапа:

  • Обучение Предприемачи в науката
  • Конкурс за награда Предприемач в науката с  награден фонд в размер на 30 000 лв.Impact Investing проекти

Програмата Предприемачи в науката през 2021 г. бешее с фокус Impact Investing и за участие бяха поканенипроекти със социално и екологично въздействие. Тричленно експертно жури селектира кандидатурите и определи участниците. Повече за инвестициите с въздействие, критериите и как ще бъдат оценявани кандидатите – вижте отговорите на всеки от тримата – Христо Вълев, Мария Павлова и Камелия Лазарова Генова.

Кой може да кандидатства?

За участие бяха поканени:

      • Студенти, магистърска степен на обучение, които развиват бизнес идея, базирана на научна разработка;
      • Докторанти, редовна, задочна или свободна форма на обучение;
      • Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса. ленно жури.

Вижте кои бяха участниците в програмите през 2018, 2019,  2020 и 2021 година.

Хората, които срещам в „Предприемачи в науката“
са причина да съм оптимист за бъдещето на България.

Михаил Стефанов, лектор на Предприемачи в науката

Обучението

Обучението Предприемачи в науката е за изграждане на предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа в бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.

Конкурсът с награда 30 000 лв.

Конкурсът Предприемач в науката допуска само участници, преминали обучението Предприемачи в науката, с не повече от две отсъствия.

Кандидатите за наградата Предприемач в науката презентират своя бизнес проект, базиран на научната им работа. Форматът на презентациите е business pitch, като отразява новите знания и умени, получени в обучението Предприемачи в науката.

Жури на конкурса Предприемач в науката са лекторите в програмата Предприемачи в науката, председател е г-н Станимир Каролев, учредител и председател на Управителния съвет на фондация Карол Знание.

Решението за избор на победителите в конкурса се взема с мнозинство,  след гласуване на членовете на журито.

Наградата Предприемач в науката е размер на 30 000 лв.

Конкурсът Предприемач в науката 2021 завърши с два отличени проекта. Наградата беше поделена между хигург (проект с позитивно въздействие върху обществото) – д-р Мариела Василева-Славева и инженер (проект с позитивно въздействие върху екологията) – Калин Николов. 

Вижте победителите в конкурса Предприемач в науката до момента

Дизайнът на обучението Предприемачи в науката е разработен специално за млади учени, които се стремят към приложение на разработения от тях материал, модел, продукт или технология.

Целта – трансфер на технологии

Основната цел на проекта е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация.

С обучението се изграждат преносими умения, които биха били полезни във всяка следваща фаза на научната работа или кариерно развитие.

Темите

В обучението Предприемачи в науката са включени са теми, които дават практически знания и умения, представят лични истории на успеха в предприемачеството, добри практики за стартиране на технологичен бизнес или спин-оф компании, комуникиране на научната дейност, представяне на научни идеи пред бизнеса.

Вижте програмата 2021 тук.

Лекторите

Лектори в програмата са предприемачи и мениджъри от корпоративния сектор, хора с научни титли, изградили собствен бизнес, учени, с опит в трансфера на технологии, финансирането на проекти, българи – учени и предприемачи, работещи в различни точки на света.

Лекторите: 20202019, 2018

Форматът

Обучението е присъствено. Лекторите избират формат на срещата, която може да включва:

      • Лекции и уъркшопи;
      • Различни интерактивни похвати;
      • Дискусия и работа по казуси;
      • Игри;
      • Брейнстормиг;
      • Задания за самостоятелна работа и др.

Форматът допуска смяна на ролите като всеки участник може да се превърне във водещ, за да сподели своя личен опит, казуси и техните решения, добри практики,  работещи модели и да провокира дискусия.

Видеа от изданията на програмата до момента можете да видите тук.

Кога

Обучението се провежда всяка година – от втората половина на септември до средата на декември. Очаквайте информация и дати за следващото издание през 2022 г.

Процедура и срок за кандидатстване

Кандидатстването в програмата за 2021 г. беше отворено до 6 септември. Очаквайте информация и срокове за 2022 г.

За контакт

Милена Петкова, изп. директор на Фондация Карол Знание

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете!

knowledge@karoll.bg

Партньори

 

 


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close