Предприемачи в науката

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.

Програмата включва два етапа:

 • Обучение Предприемачи в науката
 • Конкурс за награда Предприемач в науката с  награден фонд в размер на 30 000 лв.


 

За кого?

Програмата Предприемачи в науката през 2020 г. е отворена за:

      • Докторанти, които към датата на кандидатстване са в последна година на своето обучение, редовна, задочна или свободна форма;
      • Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.

Вижте кои бяха участниците в програмите през 2018 и 2019 година.

Обучението

Обучението Предприемачи в науката е за изграждане на предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа в бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.

Обучението през 2020 г. се провежда онлайн.

Конкурсът с награда 30 000 лв.

Конкурсът Предприемач в науката допуска само участници, преминали обучението Предприемачи в науката, с не повече от две отсъствия.

Кандидатите за наградата Предприемач в науката презентират своя бизнес проект, базиран на научната им работа. Форматът на презентациите е business pitch, като отразява новите знания и умени, получени в обучението Предприемачи в науката.

Жури на конкурса Предприемач в науката са лекторите в програмата Предприемачи в науката, председател е г-н Станимир Каролев, учредител и председател на Управителния съвет на фондация Карол Знание.

Решението за избор на победителите в конкурса се взема с мнозинство,  след гласуване на членовете на журито.

Наградата Предприемач в науката е размер на 30 000 лв.

В зависимост от проектите и тяхното представяне, журито има право да реши и разпредели наградата между повече от един кандидат.

Вижте победителите в конкурса Предприемач в науката до момента

Дизайнът на обучението Предприемачи в науката е разработен специално за млади учени, които се стремят към приложение на разработения от тях материал, модел, продукт или технология.

Целта – трансфер на технологии

Основната цел на проекта е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация.

С обучението се изграждат преносими умения, които биха били полезни във всяка следваща фаза на научната работа или кариерно развитие.

Темите

В обучението Предприемачи в науката са включени са теми, които дават практически знания и умения, представят лични истории на успеха в предприемачеството, добри практики за стартиране на технологичен бизнес или спин-оф компании, комуникиране на научната дейност, представяне на научни идеи пред бизнеса.

Лекторите

Лектори в програмата са предприемачи и мениджъри от корпоративния сектор, хора с научни титли, изградили собствен бизнес, учени, с опит в трансфера на технологии, финансирането на проекти, българи – учени и предприемачи, работещи в различни точки на света.

Лекторите: 20202019, 2018

Форматът

Обучението е присъствено. Лекторите избират формат на срещата, която може да включва:

      • Лекции и уъркшопи;
      • Различни интерактивни похвати;
      • Дискусия и работа по казуси;
      • Игри;
      • Брейнстормиг;
      • Задания за самостоятелна работа и др.

Форматът допуска смяна на ролите като всеки участник може да се превърне във водещ, за да сподели своя личен опит, казуси и техните решения, добри практики,  работещи модели и да провокира дискусия.

Кога

Обучение Предприемачи в науката 2020– 23 септември  – 2 декември 2020 г.

Конкурс Предприемач в науката 2020 с награда 30 000 лв. – 16 декември 2020 г.

Процедура и срок за кандидатстване

Кандидатстването в програмата за 2020 приключи, очаквайте информация за следващата година.

Непълни или некоректно представени кандидатури няма да се разглеждат.

Моля, изпратете своята кандидатура чрез попълнен формуляр на адрес knowledge@karoll.bg

Подадените документи не се връщат, а събраните лични данни се обработват и съхраняват в съответствие с действащото законодателство като всеки кандидат подписва декларация за съгласие за обработка на лични данни.

За контакт

Милена Петкова, изп. директор на Фондация Карол Знание

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете!

knowledge@karoll.bg

10 дни!

Последни 10 дни за кандидатстване

Публикувахте от Фондация Карол Знание в Петък, 21 август 2020 г.

 


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close