Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти

Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти

Category : Анкети

Представителите на академичната общност във водещите университети са категорични, че предприемаческо мислене и умения са необходими за всички студенти. Това показват резултатите от анкетата на фондация Карол Знание Предприемачество в академичните среди. Тази година въпросите бяха задавани във всеки от университетите-партньори и общо участниците са 420.

Най-категорични са в УНСС. 97% от анкетираните смятат, че предприемаческото мислене и умения са необходими за всички студенти. В Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ около и нас 60% са на това мнение, като още между 33 и 36% смятат, че това са важни умения за реализацията на студентите.

Около и над 50% от представителите на академичната общност в трите университета казват, използват предприемачески умения в работата си, а в УНСС – почти 70%.

Създават ли обаче самите университети условие за развитие на тези безспорно ключови умения? В УНСС и МГУ 52% отговарят утвърдително, в СУ – 31%. В ТУ този процент е 18, като 46% смятат, че това зависи от изучаваната специалност.

Още резултати от анкетата:

Стартъп в университета?

Ще променят ли средата бизнес инкубатори в университетите?

Какво ще създадете във вашия университет за подкрепа на предприемачеството?


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close