Полимерен нанокомпозит с редица предимства

Полимерен нанокомпозит с редица предимства

В пластмасовата епоха на пластмасовата планета учените търсят нови достъпни технологии, които да щадят околната среда. Иванка Петрова-Дойчева, асистент в Института по механика на БАН представя концепция за производство на полимерен нанокомпозит с увеличена здравина и твърдост, подобрени механични свойства, електропроводимост, устойчив на изтриване и висок коефициент на електромагнитно екраниране.

Въпреки всички тези предимства, новият материал има ограничена възможност за рециклиране. Затова екипът е започнал работа и по разработване на графен на биополимерни нанокомпозити, бързо разградим и възобновим. Проектът беше представен по време на конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание на 5 декември 2018 г.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close