Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Само 25% от участниците в анкетата на фондация Карол Знание са отговорили, че имат установено партньорство с частния сектор. 54% от анкетираните признават, че не сътрудничат с индустрията, а 21% възнамеряват да направят това. В Европа всеки втори докторант или млад учен има установено партньорство с индустрията и частния сектор, показват аналогични проучвания.

Съвместната работа освен възможностите за практическа реализация на научния продукт и кариерните възможности за младите учени,
изгражда и ценни преносими умения, които е невъзможно да се получат в академичните институции.

В коя от четирите таргетирани сфери има най-добри възможности за реализация на младите учени? Въпреки, че някои от тях могат да бъдат определени като подсфери на инженерните науки, учените дадоха отговори за всяка една поотделно.

43% от участниците, работещи в областта на изкуствения интелект отговарят, че у нас има достатъчно възможности за развитие на младите учени в тяхната област. Като цяло за инженерните науки този процент е 31,  „Донякъде“ отговарят половината. Всеки трети, работещ в областта на новите технологии отрича за такива възможности.

Партньорствата с бизнеса дават и много практически отговори, свързани с авторското право и патентите — теми, по които у нас съществуват сериозни дефицити. 42% от участниците с анкетата твърдят, че нямат достатъчно информация за авторските права и интелектуалната собственост, а 38% заявяват, че са информирани донякъде. Едва 20% от респондентите отговарят утвърдително.

 

Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Всички резултати от анкетата


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close