Петима финалисти на финала за докторантската стипендия

Петима финалисти на финала за докторантската стипендия

Петима претенденти ще се борят утре за годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание в размер на 8000 лв. Кандидатурите са голям брой, силни и по значими теми. Затова за първи път се допускат петима да презентират пред журито.

Кои са финалистите?

Име
Научна организация
Тема на дисертацията

Владимир Николов

Национален природонаучен музей при БАН Остеохистологичен подход при изучаването на таксономията и екологията на фосилни гръбначни животни

Габриела Бонева

Лаборатория по Експериментална Имунология – БАН Клетъчни, генетични и епигенетични аномалии в репродукцията при модели на автоимунитет

Иван Кънев

Технически университет – София Синтез, изследване и верификация на нов подход за преобразуване на електрокардиографски сигнал в звук и приложението му при амбулаторно мониториране на високорискови пациенти

Ростислав Енев

Медицински университет – София Предиктори на отговора на обем запълваща терапия при пациенти с интрааортна балонна помпа в ранния период след сърдечна хирургия

Цветозар Цанев

Технически университет – София Изследване на

оксидни и хибридни оксид-полимерни пиезоелектрични елементи с приложение в

наноелектромеханични системи (НЕМС)

Журито с гласуване ще определи кой ще стане носител на докторантската стипендия на фондация Карол знание за 2020 г. Самото отличие ще бъде връчено на 23 януари, заедно с наградата Предприемач в науката.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close