Още двама професори в журито за докторантска стипендия

Още двама професори в журито за докторантска стипендия

Проф. Николай Желев и проф. Тодор Ганчев се присъединяват към журито на конкурса за годишна докторантска стипендия на фондация Карол Знание.

Проф. Николай Желев е член на консултативния съвет на фондацията и лектор на програмата Предприемачи в науката. Той е почетен професор в осем университета във Великобритания, Китай (Ухан), България и Русия. От скоро е и чуждестранен член на Белоруската Академия на науките. Бил е първият почетен консул на България в Шотландия. Дългогодишен преподавател в School of Medicine, University of Dundee, Обединеното кралство. Университетът е световен лидер в областта на фармацевтичните изследвания. Известен като създател на първото изкуствено сърце от стволова клетка. Притежава редица патенти и е основател на шест биотехнологични стартъпа в Шотландия. Приносът му за разработването на лекарствени вещества в шотландската биоиндустрия е оценен в две декларации на шотландския парламент.

През последната година неговият университет е в Царева Ливада, Габровско. Тук м.г. учредава венчър студио Venrize Life Sciences, чиято цел е да подпомага учени от Източна Европа в комерсиализация на иновативни научни идеи чрез намиране на частно финансиране за създаване нови компании.

Проф. д-р инж. Тодор Ганчев е заместник-ректор „Научна дейност“ на Технически университет –  Варна, професор по Комуникационна и компютърна техника. Преподавател във Факултет по изчислителна техника и автоматизация, Катедра Компютърни науки и технологии. Завършил е ВМЕИ – Варна, специалност Електронна техника и Микроелектроника. Докторска степен получава в Университета Патра, Гърция, където работи 12 години като изследовател и старши научен сътрудник. Научните му интереси са в областта на цифровата обработка на сигнали, методи за машинно обучение, биоакустика, биометрия, биомедицинска информатика. Има над 120 научни публикации по тези теми. Рецензент в над 20 научни списания и над 20 научни конференции.

Удостоен е с престижната международна награда Joachim Adis Prize for Interdisciplinary Tropical Ecology през 2013 за значителни приноси към компютърната биоакустика. Старши член е на IEEE – Тhe Institute of Electrical and Electronics Engineers, дългогодишен член на IEEE Signal Processing Society и IEEE Computational Intelligence Society. Членува и в Европейската асоциация по обработка на сигнали – The European Association for Signal Processing (EURASIP).

Журито определи трима финалисти, които ще презентират на 19 януари и ще се борят за годишната докторантска стипендия в размер на 8 000 лв.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close