Отлични резултати от пилотната инсталация за отпадъчни води с паралелен добив на енергия

Отлични резултати от пилотната инсталация за отпадъчни води с паралелен добив на енергия

Започналата работа преди година пилотна инсталация на наградения проект в конкурса Предприемач в науката 2020 вече дава отлични резултати.
Гл. ас. д-р Росен Иванов от катедра Инженерна геоекология на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ спечели наградата от 30 000 лв. след участието си в програмата Предприемачи в науката. Няколко месеца след конкурса започна предпроектно проучване за изграждане на пилотна инсталация за пречистване на битови отпадъчни води от еднофамилна къща в село Иваняне, Столична община. Скоро след това започна самото изграждане на пилотната инсталация.
Днес тя вече показва добри резултати – освен пречистване на отпадъчни води и генериране на енергия, се постига и значително намаление консумацията на прясна вода за поливни нужди. След редица лабораторни анализи вече е доказано, че изходящите от инсталацията води са с достатъчно добро качество и могат да се използват за напояване. Инсталацията е достигнала до оптимален режим на работа, с добре развита растителност и микрофлора.


Към технологията има проявен интерес от бизнеса. За предприемчивия учен и преподавател предстои важната стъпка – създаване на стартъп. Това ще позволи нови партньорства и развитие на технологията.
Още за проекта Иновативно пречистване на отпадъчни и зелена енергия за промишлеността и дома – тук.

За програмата Предприемачи в науката – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close