Носител на Златен хипократ спечели докторантската стипендия

Носител на Златен хипократ спечели докторантската стипендия

Д-р Теодор Ангелов, докторант от Медицински университет София, ще бъде носител на годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание за 2022 година.

Това реши журито на конкурса, след като изслуша представянето на тримата финалисти. След сериозна конкуренция до финал бяха допуснати Десислава Борисова, докторант в ХТМУ, Десислава Николова, докторант в Технически университет – София и д-р Теодор Ангелов.

Новият лауреат е завършил със Златен Хипократ медицина през 2020 година и владее 4 езика. Пълен отличник, носител на редица награди за успеха си – Грамота за отличен успех и високи постижения в овладяване на медицинската наука и практика, Випуск 2020, Медицински Факултет, Медицински Университет – София; Национален приз под патронажа на министъра на образованието и науката Студент на годината за 2019 и 2020 в категория Здравеопазване; Стипендиант на Български лекарски съюз за 2020 година; Студент на годината на Медицински факултет – София  за 2019 г.; Лауреат на именните стипендии на Фондация „Еврика” за 2019/2020 година за постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов (2019 г.).

 

Освен за успех, като студент д-р Ангелов е печелил и различни състезания и отличия в научни форуми. Участва в две поредни години в Студентското състезание по повод Световния ден на Биоетиката и печели І място в постерната сесия през 2017 г. и второ място през 2018 г. С първо място си тръгва и от постерната сесия и на 10th World Congress on Pharmacology, в Барселона, Испания. През 2018 г. печели отличия и на 3rd International Biomedical Congress Sofia и Студентската универсиада.

Докторантската стипендия на фондация Карол Знание е първото признание за него като докторант в катедра Неврология, в базата на УМБАЛ „Александровска”, Медицински факултет, Медицински Университет – София. Темата на неговата дисертация е Клинико-генетично проучване на мотоневронните болести. Научни ръководители са проф. д-р Ивайло Търнев, дмн и доц. д-р Теодора Чамова, дм.

От мотоневронните болести най-често е заболяването амиотрофична латерална склероза (АЛС) – тежко нелечимо заболяване на централната нерва система, засягащо централния и периферния двигателен неврон. Води до парализа на крайниците и атрофия на мускулите. Смята се за най-фаталното заболяване в неврологията и в медицината като цяло, с изключително ниска преживяемост – между 20 и 48 месеца. До момента са известни единични случаи на забавено развитие на заболяването – при световно известния астрофизик Стивън Хокинг, британския китарист Джейсън Бекър и американския бейзболен играч Лу Гериг.

Целта на изследователския проект е да открие широк спектър молекулни дефекти в таргетните гени за АЛС, които ще бъдат секвенирани. Предвижда се в изследването да се включат 10 български семейства с мутации в таргетните гени. Подборът на пациентите се осъществява от лекари специалисти невролози, на базата на Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска” в София. Ще бъдат включени и пациенти от страната по данни от клинична документация и резултати от функционални и образни диагностични изследвания.

Въпреки че заболяването е сравнително рядко, поставянето правилна клинична и генетична диагноза изисква задълбочени изследвания. Към момента е доказана връзката на мутациите в 35 гена и 2 генни локуса с развитието на заболяването. При фамилната форма има ясно изразена наследственост, потвърдена с генеалогичен анализ, но генетичната етиология е изяснена при около 60% от тези случаи, за разлика от спорадичната форма, за която е доказана при 5-10% от пациентите. Резултатите от дисертационния труд ще послужат както за обогатяването на националната и световната база данни, така и за изясняване епидемиологията, етиологията, клинико-генетичната корелация и прогнозата при отделните клинико-генетични форми. Генетичното диагностициране би дало възможност за генетично фенотипизиране на болните, профилактика, генно модифициране, патогенетична и генна терапия.

Тъй като генетичните изследвания са изключително скъпи, приложението на изследователската дейност на докторанта би имало позитивен икономически ефект както за лечебните заведения, така и за пациентите и техните близки, които често се налага да бъдат изследвани, въпреки, че са асимптомни.

До момента в научната литература има описани 9 български семейства с АЛС, дължащи се на мутации  в таргетните гени. В резултат на изследванията, в които е включен до момента амбициозният млад учен, през последните пет години са доказани още 7 български семейства с мутации в таргетните гени. Подготвени са научни публикации по темата за две авторитетни издания Impact factor.

Въпреки, че е първа година докторант, д-р Теодор Ангелов е автор и съавтор на 21 научни публикации, а вече има и 4 цитирания в списания с висок Impact factor. Две от публикациите са през последните няколко месеца, през които е зачислен като докторант. През това време има и две участия в международни форуми, на които е представил научната си работа.

В академичната си кариера има изяви в 50 национални и международни научни събития, на които е представил 31 научни резюмета.

Вите кои бяха финалистите в конкурса тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close