Носителят на докторантската стипендия: Мечтая за хуманизиране на строителното инженерство

Носителят на докторантската стипендия: Мечтая за хуманизиране на строителното инженерство

„Моята мечта е строителното инженерство и проектирането на сгради и съоръжения да се развиват в една по-хуманна насока, защото нарастващата заплаха в днешни дни от терористични атентати прави въпросите за здравината на конструкциите изключително важни. Има ли по-голяма ценност  на този свят от живота?“. Това са думи на инж. Галина Соколова, която спечели конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г.

Тя е докторант към катедра „Масивни конструкции“ на Строителен факултет в  УАСГ и работи по темата „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. Основната цел, поставена в дисертацията, е да се търсят алтернативни пътища на предаване на натоварванията, за да се осигурят здравината и сигурността на стоманобетонните сгради в случаи на извънредни събития. Такива могат да бъдат не само взривове, но и човешка грешка, пожар, удар, земетресения или свлачища. Темата е особено актуална, защото изследването може да доведе до сериозно намаляване на икономическите загуби от различни специфични въздействия върху сградите, коментира зам. деканът на Строителен факултет на УАСГ проф. д-р инж. Николай Рангелов.

Примерите в света на сгради, претърпели прогресивен колапс, показва впечатляващи щети – и човешки жертви, и катастрофални разрушения. Те могат да възникнат и при газов теч, какъвто беше случаят в навечерието на Нова година в в уралския град Магнитогорск. Тогава беше разрушен цял сектор от жилищната сграда, а живота си загубиха 39 души.

В дисертационната си работа Галина соколова ще направи изпитване върху фрагмент от стоманобетонна сграда с популярната и често използвана у нас конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата ѝ.

След като се анализират алтернативните пътища за предаване на натоварванията и се проследи поведението на подобен тип конструкция, ще бъде направен общ модел. Ще бъдат изведени и конкретни препоръки, които биха могли да бъдат заложени в нормите за проектиране на сгради и съоръжения.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close