Носителят на докторантската стипендия изследва българи с най-фаталното заболяване

Носителят на докторантската стипендия изследва българи с най-фаталното заболяване

Носителят на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2022 г., д-р Теодор Ангелов, работи върху клинико-генетично проучване на мотоневронните болести. От мотоневронните болести най-често е заболяването амиотрофична латерална склероза (АЛС) – тежко нелечимо заболяване на централната нерва система, което води до парализа на крайниците и атрофия на мускулите. Смята се за най-фаталното заболяване в неврологията и в медицината като цяло, с изключително ниска преживяемост – между 20 и 48 месеца. Това е болестта, от която страдаше Стивън Хокинг.

Отличеният докторант работи в Клиниката по нервни болести на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“. В рамките на нашата научноизследователска работа през последната година се включи д-р Теодор Ангелов, който е най-младият докторант в клиниката и катедрата, казва проф. д-р Ивайло Търнев, началник на клиниката. Той добавя, че за кратко е постигнал забележителни резултати и е подготвил задълбочен научен обзор. Част от резултатите вече са публикувани.

От самото начало д-р Ангелов започна с голям ентусиазъм да работи по своята дисертация и това се вижда в постигнатите резултати – голям клиничен контингент и установени интересни резултати. Това отбелязва доц. Теодора Чамова, научен ръководител и невролог в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“. Тя вярва, че работата му ще доведе и до нови открития в областта.

Вижте какво още разказват за научната работа д-р Ангелов и научните му ръководители.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close