Нов член на журито за докторантската стипендия

Нов член на журито за докторантската стипендия

Д-р Йоана Кижева, гл.асистент по микробиология в Биологическия факултет на СУ “ Св. Климент Охридски“ е новият член на журито за докторантската стипендия на фондация Карол Знание. Тя е завършила бакалавърска и магистърска степен в БФ, от 2015 г. е хоноруван асистент, а от 2017 г. – главен асистент.

В момента работи по проект за създаване на биопестицид на основата на бактериофаги, които по биологичен начин да унищожават фитопатогенните бактерии, които причиняват заболявания по растенията. С този проект тя участва в първото издание на програмата Предприемачи в науката на фондация Карол Знание и в две програми на Министерството на образованието и науката за периода 2018 – 2022 – Национална научна програма “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и  Национална научна програма “Млади учени и постдокторанти“.

Всички членове на журито вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close