Нов член на журито за докторантската стипендия

Нов член на журито за докторантската стипендия

Доц. Д-р Христо Илиев се присъединява към взискателното жури на конкурса за годишна докторантска стипендия на фондация Карол Знание.

Той е първият носител на докторантската стипендия на финансова група Карол за 2012 г. с дисертация на тема “Диодно напомпвани лазери със синхронизация на модовете излъчващи в спектралния диапазон между 1 и 2 μm”. Тя печели наградата „Най-добра дисертация на годината“ на Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Тук Христо Илиев завършва като бакалавър по инженерна физика и магистър по лазерно и оптично инженерство. През 2014 г. става асистент, а на следващата година – главен асистент към катедра Обща физика на Физическия факултет на СУ, където преподава до момента и вече е доцент. Води лекции по въвеждаща физика за нефизици и Въведение в графичното програмиране с LabVIew, 3D дизайн със SOLIDWORKS.

Научната му работа е свързана със създаване на иновативни лазерни източници във видимата и близката инфрачервена област, като в последните години е насочена към приложения в индустрията и обработката на материали.

Участвал е в екипите на няколко научни проекта с международно участие. Ръководител е на проект Разработване и внедряване на мощна пренастройваема лазерна система в инфрачервената област. Разработката е защитена с полезен модел и е част от дейността на стартъп, фокусиран в изследванията и разработването на високоенергийна лазерна система, излъчваща регулируема радиация в средната инфрачервена област около 3 микрона.

Участва в още един стартъп, с фокус върху проектиране, разработване и комерсиализация на спектроскопски продукти от висок клас, насочени главно към приложения в областта на химията, биохимията и индустрията. Има основен принос в проекта, защитен като полезен модел.

Съавтор е на над 40 научни публикации и рецензира статии за престижни издания като Applied Physics B и Optics Express. Участва в най-престижните конференции в областта на лазерите и нелинейната оптика.

Бил е неколкократно на специализация в Max Born Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy, в Националния институт по лазери и плазма в Букурещ и в Института CNR-ISAC, Болоня, Италия.

Разработил е и е изградил демонстрационен комплект, илюстриращ оптичната система на човешкото око в Techno Magic Land.

Всички членове на журито – тук.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close