Създаваме предприемачи в науката

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост. Научни области В програмата Предприемачи в науката през 2019 г. беше отворена за докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет години в следните направления: Изкуствен интелект … Продължете с четенето на Създаваме предприемачи в науката