Предприемачи в науката

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост. Научни области Програмата Предприемачи в науката през 2020 г. е отворена за докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет години в следните направления: Инженерни науки Нови … Продължете с четенето на Предприемачи в науката