Създаваме предприемачи в науката

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.

Научни области

В програмата Предприемачи в науката през 2019 г. беше отворена за докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет години в следните направления:

Изкуствен интелект

Автоматизация

Инженерни науки

Нови технологии

Първото издание на програмата Създаваме предприемачи в науката беше с фокус в нанотехнологиите и биотехнологиите.

Програмата включва два етапа:

 • Обучение Предприемачи в науката
 • Конкурс за награда Предприемач в науката в размер на 30 000 лв.

Обучението Предприемачи в науката е за изграждане на предприемаческо мислене и умения които да позволят на учените да развият и надградят проектите си до научен продукт, патент или бизнес.

Носителят на годишната награда, в размер на 30 000 лв., се избира от жури в конкурс, проведен след края на обучението. Наградата ще бъде получена през 2020 г. В конкурса кандидатстват само участници, завършили пълния курс на обучението Предприемачи в науката.

Вижте победителя в конкурса Предприемач в науката в първото издание

Дизайнът на обучението Предприемачи в науката е разработен специално за млади учени, които се стремят към технологична комерсиализация, приложение на разработения от тях материал, модел, продукт или технология.

Целта – трансфер на технологии

Основната цел на проекта е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация.

Курсът включва теми с практическа насоченост и лектори от бизнеса, които ще представят своя личен опит, истории и добри практики за стартиране на технологичен бизнес, спин-оф компании, комуникиране на научната дейност, представяне на научни идеи пред бизнеса.

С обучението ще бъдат изградени преносими умения, които биха били полезни във всяка следваща фаза на научната работа или кариерно развитие.

Изискванията – докторанти и млади учени

 • Докторанти, които към датата на кандидатстване са в последна година на своето обучение, редовна, задочна или свободна форма;
 • Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.

За участие в обучението Предприемачи в науката могат да кандидатстват докторанти и учени, работещи в областта на изкуствения интелект, инженерните науки, автоматизацията и новите технологии, чиито проекти имат потенциално практическо приложение. След края на курса участниците могат да кандидатстват за стипендията Предприемач в науката за стипендия в размер на 30 000 лв.

Вижте кои бяха участниците в първото издание на формата.

Темите

В обучението Предприемачи в науката са включени са теми, които дават практически знания и умения:

 • Трансфер на технологии;
 • Предприемаческо мислене;
 • Управление на иновациите;
 • Стартъп и спин-оф– от теорията към практиката;
 • Изграждане на партньорства с корпоративния сектор;
 • Финансиране – от бизнес ангели до фондове за рисков капитал;
 • Бизнес модели;
 • Интелектуална собственост и права;
 • Презентационни умения.

Лекторите

Лектори в програмата са предприемачи и мениджъри от корпоративния сектор, хора с научни титли, изградили собствен бизнес, учени, с опит в трансфера на технологии, финансирането на проекти, българи, учени и предприемачи, работещи в различни точки на света.

Лекторите тази година представяме тук.

Кои са менторите в програмата? Вижте тук.

Вижте кои бяха лекторите в първото издание на програмата.

Форматът

Обучението е присъствено. Лекторите избират формат на срещата, която може да включва:

 • Лекции и уъркшопи;
 • Различни интерактивни похвати;
 • Дискусия и работа по казуси;
 • Игри;
 • Брейнстормиг;
 • Задания за самостоятелна работа и др.

Форматът допуска смяна на ролите като всеки участник може да се превърне във водещ, за да сподели своя личен опит, казуси и техните решения, добри практики,  работещи модели и да провокира дискусия.

Кога

Септември – декември 2019 г.

Начало – 18 септември 2019 г.

Обучение – 18 септември – 27 ноември 2019 г.

Конкурс с награда 30 000 лв. Предприемач в науката – 12 декември 2019 г.

Връчване на наградата – 23 януари 2020 г.

Първото обучение във формата се проведе от 19 септември до 28 ноември 2018 г.

Обучението е присъствено, срещите са веднъж седмично в сряда, от 10.00 до 12.00 часа.

Финалът на обучението Предприемачи в науката завършва с конкурс за финансиране на проектите на 11 декември 2019 г. – Ден на предприемачите в науката пред жури, съставено от лекторите в обучението и други членове, поканени от фондация Карол Знание.

Конкурс за 30 000 лв. годишна стипендия Предприемач в науката

Само участниците в обучението Предприемачи в науката могат да участват в конкурса за награда Предприемач в науката. Допускат се максимум две отсъствия от присъствените занятия.

Наградата е персонална, предоставя се на млад учен или докторант за проекта, който е представил пред журито в конкурса.

Участниците в обучението Предприемачи в науката кандидатстват за финансиране на проектите си пред жури със своя презентация, която демонстрира предприемаческо мислене и отразява новите знания.

Вижте проектите, които се състезаваха в първото издание на конкурса.

Презентацията – Ден на предприемачите в науката

Участниците в програмата представят своя проект в Ден на предприемачите в науката. Презентацията е във формат представяне на бизнес проект през инвеститори (business pitch) и отразява получените по време на обучението знания и подходи.

Вижте информация за Деня на предприемачите в науката от първото издание.

Журито

Журито е съставено от лекторите в обучението Предприемачи в науката и други членове, поканени от фондация Карол Знание. Почетен председател е г-н Станимир Каролев, учредител и председател на Управителния съвет на фондация Карол Знание.

Решението за избор на победителите в конкурса се взема с мнозинство,  след гласуване на членовете на журито.

В зависимост от проектите и тяхното представяне, журито има право да реши и разпредели сумата от 30 000 лв. на повече от един кандидат.

Фондация Карол знание си запазва правото да създаде допълнителни, поощрителни награди.

Наградата

Фондация Карол Знание обявява носителят и връчва наградата Предприемач в науката и носителите на други награди, ако са учредени такива, на 23 януари 2020 г.

Наградата се връчва за една календарна година – годината, следваща годината на конкурса.

Вижте информация за връчването на първата награда Предприемач в науката.

Процедура за кандидатстване

Кандидатстването в програмата става по всяко време преди 31 август 2019 г. с Формуляр за кандидатстване, който можете да изтеглите от линка по-долу.

Непълни или некоректно представени кандидатури няма да се разглеждат.

Кандидатурите

Моля, изпратете своята кандидатура чрез попълнен формуляр на адрес knowledge@karoll.bg

Подадените документи не се връщат, а събраните лични данни се обработват и съхраняват в съответствие с действащото законодателство като всеки кандидат подписва декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Срок за кандидатстване

Кандидатстването в програмата Предприемачи в науката 2019 приключи.

За контакт

Милена Петкова, изп. директор на Фондация Карол Знание

knowledge@karoll.bg

02 4008 293

Медийни партньори

  


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close