Създаваме предприемачи в науката

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.

Проектът – биотехнологии и нанотехнологии

Първото издание на програмата Създаваме предприемачи в науката е за учени, които работят в областта на нанотехнологиите и биотехнологиите, по проекти с потенциална практическа приложимост.

Включва два етапа:

 • Обучение Предприемачи в науката
 • Конкурс за годишна стипендия Предприемач в науката

Обучението Предприемачи в науката е за изграждане на предприемаческо мислене и умения които да позволят на учените да развият и надградят проектите си до научен продукт, патент или бизнес.

Носителят на годишната стипендия, в размер на 30 000 лв., се избира от жури в конкурс, проведен след края на обучението. В конкурса кандидатстват само участници, завършили пълния курс на обучението Предприемачи в науката.

Вижте победителя в конкурса Предприемач в науката за 2019 г.

Дизайнът на обучението Предприемачи в науката е разработен специално за млади учени, които се стремят към технологична комерсиализация, приложение на разработения от тях материал, модел, продукт или технология.

 

Целта – трансфер на технологии

Основната цел на проекта е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация.

Курсът включва теми с практическа насоченост и лектори от бизнеса, които ще представят своя личен опит, истории и добри практики за стартиране на технологичен бизнес, спин-оф компании, комуникиране на научната дейност, представяне на научни идеи пред бизнеса.

С обучението ще бъдат изградени преносими умения, които биха били полезни във всяка следваща фаза на научната работа или кариерно развитие.

Изискванията – докторанти и млади учени

 • Докторанти, които към датата на кандидатстване са в последна година на своето обучение, редовна, задочна или свободна форма;
 • Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.

За участие в обучението Предприемачи в науката могат да кандидатстват докторанти и учени, работещи в областта на биотехнологиите и нанотехнологиите, чиито проекти имат потенциално практическо приложение. След края на курса участниците могат да кандидатстват за стипендията Предприемач в науката за стипендия в размер на 30 000 лв.

Вижте кои бяха участниците в първото издание на формата.

Темите

В обучението Предприемачи в науката са включени са теми, които дават практически знания и умения:

 • Създаване на научен продукт;
 • Предприемаческо мислене и лична ефективност;
 • Иновационни екосистеми: моделът на Кеймбридж;
 • Трансфер на технологии от науката към бизнеса;
 • Стартъп – от теорията към практиката;
 • Какво е спин-оф компания и как работи;
 • Изграждане на партньорства с корпоративния сектор;
 • Финансиране – публични и частни източници;
 • Интелектуална собственост и права;
 • Презентационни умения;
 • Личен брандинг и нетуъркинг.

Лекторите

Лектори в програмата са предприемачи и мениджъри от корпоративния сектор, хора с научни титли, изградили собствен бизнес, учени, с опит в трансфера на технологии, финансирането на проекти, българи, учени и предприемачи, работещи в различни точки на света.

Форматът

Обучението е присъствено. Лекторите избират формат на срещата, която може да включва:

 • Лекции и уъркшопи;
 • Различни интерактивни похвати;
 • Дискусия и работа по казуси;
 • Игри;
 • Брейнстормиг;
 • Задания за самостоятелна работа и др.

Форматът допуска смяна на ролите като всеки участник може да се превърне във водещ, за да сподели опит и практики, да представи работещи модели и да провокира дискусия.

Времето: септември – ноември

Първото обучение във формата се проведе от 19 септември до 28 ноември 2018 г.

Обучението е присъствено, срещите са веднъж седмично в сряда, от 10.30 до 12.30 часа.

Финалът на обучението Предприемачи в науката завършва с конкурс за финансиране на проектите в началото на декември – Ден на предприемачите в науката пред жури, съставено от лекторите в обучението и други членове, поканени от фондация Карол Знание.

 

Конкурс за 30 000 лв. годишна стипендия Предприемач в науката

Само участниците в обучението Предприемачи в науката, присъствали минимум на 80% от лекциите, могат да участват в конкурса за стипендия Предприемач в науката.

Стипендията е персонална, предоставя се на млад учен или докторант.

Участниците в обучението Предприемачи в науката кандидатстват за стипендията пред жури със своя презентация, която демонстрира предприемаческо мислене и отразява новите знания.

Вижте проектите, които се състезаваха в първото издание на конкурса.

Презентацията – Ден на предприемачите в науката

Участниците в програмата представят своя проект в Ден на предприемачите в науката, в първата половина на декември. Презентацията е във формат представяне на бизнес проект през инвеститори и отразява получените по време на обучението знания и подходи.

Вижте информация за Деня на предприемачите в науката от първото издание.

Журито

Журито е съставено от лекторите в обучението Предприемачи в науката и други членове, поканени от фондация Карол Знание. Почетен председател е г-н Станимир Каролев, учредител и председател на Управителния съвет на фондация Карол Знание.

Решението за избор на победителите в конкурса се взема с мнозинство,  след гласуване на членовете на журито.

В зависимост от проектите и тяхното представяне, журито има право да реши и разпредели сумата от 30 000 лв. на повече от един кандидат.

Фондация Карол знание си запазва правото да създаде допълнителни, поощрителни награди.

Наградите

Фондация Карол Знание обявява носителят на стипендията и носителите на други награди, ако са учредени такива.

Стипендията се връчва за една календарна година – годината, следваща годината на конкурса.

Вижте информация за връчването на първата награда Предприемач в науката.

Процедура за кандидатстване

Кандидатстването по проекта Създаваме предприемачи в науката става с Формуляр за кандидатстване, който можете да изтеглите от линка по-долу.

Непълни или некоректно представени кандидатури няма да се разглеждат.

Кандидатурите

Моля, изпратете своята кандидатура чрез попълнен формуляр на адрес knowledge@karoll.bg

Подадените документи не се връщат, а събраните лични данни се обработват и съхраняват в съответствие с действащото законодателство.

Срок за кандидатстване

Очаквайте информация за следващото издание на формата.

За контакт

Милена Петкова, изп. директор на Фондация Карол Знание

Нели Олова, мениджър на проекта Създаваме предприемачи в науката

knowledge@karoll.bg

02 4008 293


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close