Нашите стипендианти

2021 – Ния Тошкова

Носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2021 г.е Ния Тошкова, докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките. Темата на нейната работа е Стареене и имунна система на прилепите през зимата. Това обаче е само един аспект от изследванията ѝ върху най-малките бозайници на планетата, които продължават вече 13 години.

Научните ѝ интереси са в сферата на екофизиологията, имунологията, пещерната микробиология и хироптерологията (науката, която се занимава с изследването на прилепите). В богатого си портфолио от национални и международни проекти съчетава високотехнологичен молекулярен анализ с класически микробиологични методи и теренни приключения. Те са я отвеждали на Хаваите, Малайзия, Панама, Индонезия и редица други страни по света.

Страстта към прилепите започнва в пещерата Душника, където за първи път хваща прилеп в ръцете си. 13 години по-късно е напълно убедена, че изследването и опазването на тази уникална група бозайници трябва да стане световен приоритет.

2020 – Владимир Николов

Носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2020 г. е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН. Темата на  дисертационния му труд е „Костна хистология на фосилни гръбначни животни в България“.

Досегашните изследвания на Владимир Николов са в областта на палеохистологията. Те са първите за страната ни в това направление. Основен успех на работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България. Този резултат мотивира екипа на Националния природонаучен музей и през 2017 г. е открито динозавърско находище край град Трън, което по предварителни данни може да се окаже едно от най-значимите в Европа от това време. Последните две години изследователите успяват да проведат изключително успешни разкопки, а събраният материал вече е предмет на изследване, в което докторантът активно участва.

 

Дисертацията му включва и изучаване на костната хистология на различни групи фосилни бозайници с миоценска и плиоценска възраст от множество находища в страната. Една от основните цели на работата му е търсене на сигнали с еколожки и/или климатичен характер, запазени в костните тъкани на животните.

2019 – инж. Галина Соколова

 

Носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г. е инж. Галина Соколова, редовен докторант в УАСГ, катедра „Масивни конструкции“. Темата на научната ѝ разработка е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. Научен ръководител е проф. д-р инж. Атанас Георгиев.

Галина Соколова е строителен инженер, завършва магистърска степен в УАСГ. Печели няколко награди за научните си разработки.

Основната цел на разработката е да се търсят алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради срещу явлението прогресивен, непропорционален колапс. Това е поведението на конструкциите при взрив, удар, свличане, човешка грешка, пожар.

2018 – Драгомира Стоянова

Носител на докторантската стипендия на Фондация Карол Знание за 2018г. е Драгомира Стоянова, редовен докторант в СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”. Темата на нейната научна работа е „Антимикробна активност на наноструктурни материали”. Има 11 научни публикации, 10 участия в национални и международни конференции в областта на нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.

Проектът ѝима интердисциплинарен характер и цели синтезиране на антимикробни агенти, които биха имали приложение в клиничната медицина за предотвратяване на инфекции, причинени от медицински изделия.

Вижте другите носители на докторантската стипендия на Карол.

Информация за конкурса тук.


Предприемач в науката 2021

Носителят на докторантската стипендия за 2021 г.

Анкета

8000 лв. докторантска стипендия

Предприемачи в науката

След 10 години

Предприемачи в науката 2020

Награда Предприемач в науката

Награда Предприемач в науката

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close