Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Българските учени от инженерните науки и новите технологии имат визия за научното си бъдеще. Както м.г., така и в анкетата на фондация Карол Знание тази година, около 7% възнамеряват да стартират собствен бизнес.

Това са основно докторанти и учени, които работят в областта на инженерните науки. В анкетата участваха най-активно от Техническия университет в София (24%), СУ (17%) и различни институти на Българската академия на науките (16%). Общо 8% от анкетираните са от Техническите университети в Пловдив, Габрово и Варна.

Над 60% са обмисляли по един или друг начин възможността да направят стъртъп. 38% казват, че идеята не им е чужда, но нямат представа как това да се случи, 25% са проучвали въпроса и са търсили целенасочено информация. 7% категорично заявяват, че имат намерение да започнат собствен бизнес. 30% от респондентите не са обмисляли никога тази възможност.

Тези резултати са близки до отговорите, получени преди година, когато 27% заявиха, че са обмисляли възможността, а още толкова са проучвали как може да стигнат до стартъп.

Половината от учените са проучвали въпроса, но не се чувстват уверени как могат да създадат собствена компания. 38% нямат информация по въпроса, а 11% твърдят, че са добре информирани и смятат да направят тази стъпка.

Още резултати от анкетата вижте:

Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Всички резултати от анкетата


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close