Наградена технологична идея вече е работеща инсталация в Иваняне

Наградена технологична идея вече е работеща инсталация в Иваняне

Проект за пасивни системи за пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергия – това беше проекта, с който дойде в Предприемачи в науката д-р Росен Иванов, главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Това беше първото онлайн издание на програмата през 2020 година. Онлайн се проведе и самият конкурс Предприемач в науката. Това не попречи на мотивираните участници да представят аткрактивно и убедително идеите си.

Д-р Иванов показа на живо малък прототип на конструирана влажна зона, която пречиства вода и генерираната енергия в този процес беше достатъчна, за да запали коледни лампички на елха.

Тази Low cost технология, при която са оптимизирани естествените процеси на самопречистване на водите, спечели 30 000 лв., а авторът ѝ – наградата Предприемач в науката.

Година по-късно започна изграждане на пилотна инсталация в еднофамилна къща в село Иваняне. А днес вече тя дава отлични резултати – работи стабилно, с добре развита растителност, което позволява ефективно пречистване на замърсителите. Благодарение на това, както се вижда и от снимките, пречистената вода се използва за напояване. Това намалява разхода на прясна вода за тези нужди. Мисля, че това ще бъде едно доста добро решение за селски райони, в които често за напояване се използва чешмяна вода, а в летните месеци се стига до режим на водата, коментира Росен Иванов.  

Инсталацията е достигнала до оптимален режим на работа, с добре развита растителност и микрофлора. Тези резултати провокират интерес и от страна на бизнеса. Вече има договорени партньорства и вероятно още тази есен ще бъде регистрирано и търговско дружество.

Продължава и научният анализ по темата. През юни д-р Иванов представи технологията на международна научна конференция с участието на бизнеса VII International Scientific Conference INDUSTRY 4.0. Представен е постер и е публикувана научна статия в International Scientific Journal INDUSTRY 4.0.

За програмата Предприемачи в науката – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close