Мотивирани учени с интересни проекти кандидатстват в Предприемачи в науката

Мотивирани учени с интересни проекти кандидатстват в Предприемачи в науката

И тази година кандидатите в третото издание на програмата Предприемачи в науката на фондация Карол Знание са впечатляващи като личности, учени и предприемачи. Част от тях вече имат предприемачески опит и силна мотивация да развиват предприемаческите си умения, за да бъдат успешни и да продължат работата си по проектите.

Ето някои от най-убедителните представяния:

„Аз съм любопитен. Винаги съм се интерeсувал как точно функционират живите организми. По тази причина дълго време прекарвах времето си в компанията на енциклопедии, които още повече запалваха страстта ми към живота и неговата механика…

Осъзнах, че не само обичам да се занимавам с наука, обичам и да споделям…освен като комуникатор на науката се възприемам и като мисионер, като моята мисия е  да покажа на света около мен, че науката може да бъде забавна, достъпна, лесно разбираема и интересна

Изцяло потопен в романтичната си представа за учен, не след дълго започнах да усещам и предприемаческата нотка у себе си. Идеята да създаваш наука, която да намира пряко приложение в света, в който живеем, започна да ме гъделичка. Науката се смеси в съзнанието ми с биотехнологичния бизнес…

Сега е правилният момент. Не вчера, не утре – днес. Намираме се в зората на персонализирата медицина, която ни учи да поглеждаме по-дълбоко в индивидуалността на пациентите. Технологичната готовност на света ни позволява да създаваме иновативни полимери и технологии, чрез които драстично да променяме статуквото. Все още на хоризонта няма много конкуренти, защото, за да се занимаваш с биотехнологично предприемачество се изискват широк кръг от познания включително инженерни, мениджърски, медицински и технологични.

Само с любов и страст, в днешно време не можеш да станеш добър откривател. Имаш нужда от стабилен екип, от добра визия, от правилно разпределени ресурси и разбира се финанси, с които да се обезпечи целият проект…

Именно успехът ме кара да мечтая още по-напред. Вече виждам високотехнологичните био-хангари на бъдещето, пълни с революционна автоматизирана система от принтери, които обслужват поръчки за персонализирани импланти от цял свят…

Затова съм тук. Защото така можем да създадем свят на бъдещето по-бързо. Нуждаем се от него, не утре, а сега. Защото бъдещето е сега. Сигурен съм, че в лицето на Фондация Карол Знание виждам именно това. Съмишленик, с когото можем да създадем по-красиво бъдеще – днес. За нас и нашите близки. По този начин изпълнявам мисията си като лекар да помагам. Защото вярвам, че да си лекар е смисъл и призвание и можеш да помагаш независимо от това дали работиш в болница или чертаеш нови хоризонти в медицината.“

„Желая да участвам в програмата, за да развия практическото приложение на научните ми разработки до момента. Повечето програми, финансиращи научни проекти, подпомагат фундаменталните научни изследвания. Наградата от програмата Предприемачи в науката би ми помогнала за практическото разработване и внедряване на един иновативен за България проект.

Знанията, получени по време на програмата, ще ми послужат за правилното ориентиране на проекта към бизнеса и потребителите.

Благодарение на участието ми в съвместни нучно-приложни проекти с компании от минната индустрия, ще мога да насоча разработките към оптимизация на работата и решаване на някои проблеми в отрасъла…

С новите знания от програмата Предприемачи в науката се надявам практическото разработване на проекта да прерасне в създаването на фирма с млад и амбициозен екип, който да следи съвременните научни тенденции по тематиката и да ги прилага в практиката.“

„Участието ми в програмата Предприемачи в науката е подкрепено не само от личния ми стремеж за усъвършенстване и придобиване на нови познания, но и от концептуалното ми разбиране за нуждата от холистичната обезпеченост на обществените отношения в технологично-подобрена среда. Натрупването на мултидисциплинарен опит при интегрирането на нови технологии ми показа необходимостта не само от конкретен технологичен и организационен инструментариум, но и за високо ниво на осъзнатост у всички участници в процеса. Това е пряко свързано с провеждането на широк диалог със широката общественост, бизнеса, академичните среди и държавните институции, за интердисциплинарната информираност относно потенциалните възможности и евентуалните рисковете при интеграцията и експлоатацията на иновативни технологични решения.

Вярвам, че програмата Предприемачи в науката е проява на форма именно на това интердисциплинарно преплитане на познания и опит. Чрез нея се дава възможност представители на академичния свят да заговорят на един език както с бизнеса, така и с държавните институции,

осигурявайки възможност за придобиване – по един стегнат и синтезиран начин – на познания, които ще им помогнат да реализират по-добре плодовете на своя труд. Изграждането на увереност у научните деятели, че техните усилия и разработки ще могат да намерят реално приложение в света на бизнеса, е ключов фактор за успех на програмата.“

Желаем успех на всички кандидати! Предстои да обявим селектираните за участие в програмата Предприемачи в науката, която започва на 23 септември.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close