Мобилно приложение за диагностика на селскостопанска продукция

Мобилно приложение за диагностика на селскостопанска продукция

Category : Новини

Бърз, точен и евтин анализ на земеделска продукция предлага с проекта си един от участниците в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание. Д-р Владимир Александров, асистент в Института по физиология на растенията и генетика на БАН, е един от основателите на стартъп, който разработва мобилно приложение за заснемане на увредени растения. Снимките ще се изпращат за обработка и анализ, който ще се прави от изкуствен интелект и ще връща бърза и надеждна информация за състоянието на културите. Самото приложение ще бъде безплатно за производителите, ще се плаща анализът и консултирането – препоръка за конкретно лечение и адекватни мерки според получените резултати от изследването. То ще е несравнимо по-бързо с досега използваните методи и ще дава възможност за превантивна реакция.

Новият продукт беше представен в конкурса Предприемач в науката на 5 декември 2018 г. от д-р Владимир Александров.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close