Мечтая да има все повече взаимосвързани области на науката, за да има повече полза за човечеството

Мечтая да има все повече взаимосвързани области на науката, за да има повече полза за човечеството

Инж. Галина Найденова, асистент и докторант в Технически университет – Варна

Аз съм Галина Найденова и съм специалист по Електронна Техника и Микроелектроника и магистър инженер по Компютърна Техника и Технологии. Завършила съм висшето си образование в Технически университет – Варна. Майка на две прекрасни и занимаващи се с изкуство деца. От 2017 година съм отново в Технически университет – Варна като асистент в катедра Компютърни Науки и Технологии по дисциплините Проектиране на потребителски интерфейси (ППИ) и Взаимодействие Човек-Компютър (ВЧК) за степен бакалавър за двете специалности: Компютърни системи и технологии (КСТ) и  Софтуерни и Интернет Технологии (СИТ). Като докторант в Техническия университет – Варна моята научна работа също е с тематична насоченост към Взаимодействие Човек-Компютър и съсредоточена върху „Влияние на технологично базираните интервенции върху когнитивното и социално развитие на юношите“. Проектът е съвместна работа с колегата инж. Борислав Николов, завършил през 2021 г. специалност Софтуерни и Интернет Технологии.

Дигиталните технологии все повече навлизат в живота на хората и в зависимости от осъзнаваното им използване те могат да повлияят позитивно или негативно.

Осъзнаването на времето е едно от най-трудните неща в процеса на израстване на човека, а времевият ресурс и здравето са най-ценното, с което разполага и което трябва да умее да управлява. Технологиите могат да подпомогнат за овладяването на този процес.

Проектът е с огромно социално значение и може да доведе до увеличаване на забележителни промени в здравето, образованието и качеството на живот на хората в една държава, и до промяна на съзнанието и мисленето на една нация.

Моята въздействаща бизнес идея е създаване на приложение за управление на цели за подпомагане на юношите да придобият умения за планиране на времето, да станат отговорни, дисциплинирани, целенасочени, успешни и да намерят своята идентичност. Промяната в мисленето, нагласата и убежденията е ключов фактор за постигането на успех. Мотивацията зависи от темперамента, волята, нагласата и вярванията на всеки човек, а в началото на пубертета до ранно юношество липсва воля, като до голяма степен това се обяснява с хормонален дисбаланс. Мотивацията зависи също от връзката дух и тяло и от начина, по който се храним. Храносмилателната система е свързана с настроението, здравето и начина, по който мислим. За това създаването на едно такова приложение може да подпомогне преодоляването на липсата на воля,  хормонален дисбаланс и често променящите се емоции заради, които възникват конфликти и подпомагане на промяна в нагласата. Поемането на отговорността и постигането на успехи са изцяло и само в наши ръце с правилно организиране на времето и концентрация.

Моят продукт е MyGoals – дигитално приложение за управление на цели за тийнейджъри/юноши, което да подпомогне всеки един от тях да организира времето си след училище/университета. Или от всеки от екипа на кой да е бизнес да постига целите си до осъществяване на каквато и да е своя мечта.

Накъдето насочваме вниманието си, натам насочваме и енергията си, а това определя благосъстоянието ни.

За създаването на приложението се предвижда възможност за: 1) записване на SMART цел като обещание/договор със себе си, с идеята тя да е винаги пред очите на потребителя и да не се изкушава от моментни емоционални предложения и събития. 2) използване на четирите закона на поведенческа промяна, водещи до придобиване на нови навици и промяна в поведението. Това е ключов метод, предлагащ уникалност на предлаганото приложение. Основната идея за постигане на целите е „да не се прекъсва веригата“. 3) използване на Помодоро техника за подпомагане придобиване на концентрация и пълна отдаденост върху извършваната дейност.

Проблемът, който решавам е: 1) придобиване на умения, на позитивни навици за изграждане на идентичност по правилен начин; 2) поемане на отговорност към себе си (за житейските ежедневни задължения и собственото здравословно състояние, за собственото си образователно и професионално развитие); 3) подобряване на самооценката и самочувствието на юношата, и придобиване на умения за самоанализ; 4) намаляване на конфликтите между тийнейджъри и родители (независимо от тяхната емоционална зрялост); 5) ограничаване до достигане на девиантно поведение и намаляване на зависимости (алкохол, наркотици, безцелно и неусетно прекарване на времето с дигитални устройства).

Уникалното в моята разработка e, че приложение може да помогне не само на юноши, но и на всички, които осъзнават, че

поемането на отговорност и правилното разпределяне на времето предава по-високо качество и смисъл на живота. Промяна в поведението не може да има, ако няма промяна в нагласата.

То предлага иновативно решение, което липсва в множеството подобни, налични до момента приложения за управление на времето и постигане на цели. Предложено е създаване на цели, като за всяка една от тях има календар с проследяване на стъпките за изпълнение с идеята „да не се прекъсва веригата“, за да се придобие навик за постоянство и последователност. С визуалното представяне на постиженията се предполага предаване на усещане за напредък, предизвикване на самодоволство от преодолени мисловни модели за завършване на целта.

Моите клиенти и потребители на нашия продукт могат да бъдат юноши и всички хора, за които планирането и организацията на времето е от първостепенно значение и важно за постигане на цели и успех.

Моят екшън план предвижда да се направят проучвания относно здравословното състояние, начина на мислене, нагласите и успеваемостта на юношите преди и след използване на приложението. Както и:

  • дали придобиването на навик за планиране и организиране може да доведе до положителни резултати за поемане на отговорности в дългосрочен план при използване на приложение, освен установената от три до шест месеца експериментална времева рамка за използваемост на приложение.
  • дали използването на приложение би довело до позитивна промяна в поведението на юношата независимо от семейната среда и емоционалната зрялост на родителите, и икономическите условия в България? Или личният пример на родителите е водещ въпреки използването на приложението?

А относно реализацията на проекта – да се направят множество опростени приложения, разделени в три направления: за управление на време, за управление на пари и за управление на здравословното състояние, насочено предимно към хронични заболявания. Това надхвърля много повече идеята за създаване на цели.

Най-много се гордея с това, че всекидневно имам възможност да променям гледната точка на студентите, да провокирам и да предизвикам хрумване на нови идеи и визия за създаване на нови продукти и да давам мотивация за придобиване на нови умения. Гордея се с всички мои дипломанти успешно завършили и реализирали се в IT сферата и с личните постижения на сина ми по китара до момента. Той е в основата за създаването на приложението за придобиване на  навици за планиране, спазване на обещания към себе си, задържане на фокус на внимание, преодоляване на емоции и свободно представяне на сценично поведение.

След успешно издържани изпити по китара и солфеж за кандидатстване в НУИ “Добри Христов“ – Варна, постигнатите резултати от него само за това лято 2022г. са участие в Лятна Китарна Академия в Плевен, три концерта с китарен ансамбъла на  Китарен Център за Млади Творци с ръководител Боян Дойчев и участие в XXV Международен музикален конкурс в Добрич, 5-9.09.2022г – с диплом за поощрение. Всичко това, съвместно с използването на приложението и работа върху промяна в нагласата чрез показване на личен пример, примери на известни успели личности и четене на книги за промяна на нагласата. И тази идея прераства в голям мащаб. Обичам си работата.  

В науката мечтая да има все повече взаимосвързани области на науката, за да може да има още повече полза за човечеството. Да няма объркване и съмнения в достоверността на това, коя от областите дава по-правилно решение на даден проблем. Радвам се на възможността да търся решение на проблем и да чета от „необятния океан“ на потребителското изживяване (UX), която е свързана с  множество интересни области на науката като медицина, електроника, програмиране, изкуствен интелект, виртуална и добавена реалност, автомобилната индустрия и много др. Радвам се и на това, че имам възможност да споделям това знание.

Моето бъдеще като предприемач в науката е точното място за развитие, за връзката между бизнес и наука, и откриване на нови хоризонти. 

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.

 

 

 

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close