Медицински екзоскелет печели наградата от 30 000 лв. Предприемач в науката

Медицински екзоскелет печели наградата от 30 000 лв. Предприемач в науката

Петко Стоев, докторант в секция Кибер-физични системи към Института по информационни и комуникационни технологии – БАН е победител в конкурса Предприемач в науката.

Журито реши с наградата от 30 000 лв. да бъде подкрепен неговия проект за рехабилитационен робот – медицинска система за възстановяване на пациенти след инсулт и тежки травми на горните крайници.

Проектът

Разработката е прототип на робот тип екзоскелет, който да предостави възможност за рехабилитация на пациенти, за да се облекчат значително пациентите и медицинските експерти в процеса на възстановяване след инсулт или злополуки. Роботът ще бъде базиран на принципа на телемедицината. Ще изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като му бъдат зададени дистанционно управляващи параметри от медицинско лице. За осъществяване на дистанционна връзка ще бъде разработено приложение за отдалечен контрол.

В момента липсват интелигентни телеуправляеми рехабилитационни роботи, позволяващи пълноценна рехабилитация в домашни или болнични условия на пациенти. Разработването на такъв иновативен робот ще допринесе за мащабни, навременни, достъпни и лесни за провеждане рехабилитационни процедури, убеден е екипът, който стои зад разработката. С помощта на роботизираната система ще се предотвратят претоварвания или усложнения и ще се ускори възстановителният им процес.

Разработката е приложима едновременно за лява и дясна ръка. Това ще направи роботът първи по рода си не само у нас. Проучванията на екипа показват, че досега подобен продукт не е реализиран.

Името на робота ще бъде Re4Life. Ще бъде предлаган на болници, рехабилитационни и терапевтични центрове, които ще отдават устройството за възстановяване на пациентите в домашни условия.

„На пазара няма робот, който да позволява пълноценна рехабилитация в домашни условия. Ние даваме това решение. Това е нереализирана досега новост, даваща възможността за пълно рехабилитиране в домашни условия напълно автономно, на базата на теле-медицината“.

 

Предприемачът в науката

Петко Стоев е втора година редовен докторант в ИИКТ- БАН по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“. Темата на докторантурата му е Многоцелеви теле-управляем сервизен робот. Има публикувани 18 научни доклада, самостоятелни и в съавторство, в страната и чужбина. Един от тях е имено за рехабилитационния робот в Mechanisms and Machine Science, 120, Springer Nature, 2022, на тема „Research and Control of Wearable Robot for Wrist Rehabilitation.“

Фокусът на научните му интереси са роботиката, мозъчномашинният интерфейс, виртуалната реалност.

Завършил е бакалавърска степен в Технически Университет – София, Машиностроителен факултет, специалност Инженерен дизайн. Магистратура получава в Технически Факултет. на ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност „Инженерна безопасност“.

От малък мечтае да се занимава с роботика, но една лична история в началото на студентските му години е в основата на идеята роботи да помагат в лечението и възстановяването на хората. Сега в ИИКТ разработва и конструирам роботи за различни сфери – Индустрия 4.0, обвързани с умните фабрики и производства, роботи за STEM обучения, роботи за подпомагане на възрастни и на хора с увреждания.

Рехабилитационният робот разработва с голям екип, който включва хора с различни умения и опит, някои от които работят в чужбина. С тях възнамерява да основе едноименна компания Re4Life.

Още за проекта от първо лице – тук.

Кои са другите участници и с какви проекти се състезаваха в конкурса – тук.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close