Мартин Ралчев: Ще създам път на научния труд към поточните линии за производство

Мартин Ралчев: Ще създам път на научния труд към поточните линии за производство

Аз съм магистър-електроинженер, асистент към секция Сензори и измервателни технологии в роботиката и мехатрониката при Института по роботика при Българската академия на науките, асистент в катедра Електрически апарати – Технически университет гр. София и изследовател в център по Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- QUASAR.

В качеството ми на докторант, ежедневието ми е съсредоточено върху техническите науки Роботика, Електротехника, Електроника и Автоматика, тематично насочени върху „Изследване на нехомогенни структури със сензори за нано частици“. Имам удоволствието да съм част от екипа на Центъра за компетентност Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (QUASAR), като изследвам нано частици при високи едноосни натоварвания с цел възможност за прогнозиране на предстоящи неблагоприятни природни бедствия. С екипа на QUASAR се допълва Европейското ниво за развитие на науката.

Изследователската работа представлява един вечен процес на усъвършенстване на инженерните решения. Придобиването в този творчески процес на най-разнообразни качества и умения са предпоставка за намиране на най-иновативните решения. Именно този подход е в основата на откритията и нововъведенията, които пораждат множество бизнес идеи.

Моята въздействаща бизнес идея се роди от наблюденията ми, че през последните години изследването на наномащабни частици, създаването на наноматериали и нанотехнологиите, е приоритетна област на научните изследвания в целия свят. Извличането на минерали също е свързано с образуването на микро и наноразмерни минерални частици на различни етапи на добив и преработка. Появата на фини частици по време на разрушаването на скалите влияе отрицателно върху екологията, но при определени условия може да се използва за контрол на механичното състояние на скалните масиви. Резултатите от фундаменталните изследвания за разкриване на механизми за образуване на фини частици и структурни промени в скалите са от съществено значение.
Моят продукт се базира на изследванията върху наномащабни частици, които ни дадоха възможност да реализираме сензор за улавяне и анализ. В бъдеще, с проява на иновативност, е възможно да се внедрят сензори за анализ на риска от срутища и свлачища в мините, небостъргачите и множество отговорни инженерни съоражения.
Проблемът, който решавам се отнася до устройство за определяне на физико-механичното състояние на скали и строителни материали. Приложимо е в областта на геофизиката и геодинамиката като индикатор за предстоящи предразрушителни и разрушителни процеси в земната кора, в това число за събиране на информация, свързана със земетръсни процеси от движението на тектонските плочи; рудодобивната и минната промишленост; взривните технологии за добив на полезни изкопаеми и прокарването на подземни галерии и тунели; добив на метан от големи дълбочини; прогнозиране на активна вулканична дейност; неразрушителния контрол в строителството за надеждността на крупни инженерни съоражения като небостъргачи, мостове, виадукти, язовирни стени, мостове и др.

Внедряването на тази сензорна технология в аварийно оповестителна система на високи сгради, тунели и мини ще предотврати загуба на човешки животи. Производството на устройства с тази технология ще повиши сигурността в строителството, минната промишленост и много други специфични отрасли.

Уникалното в моята разработка е високата чувствителност в процеса на деформирането поради значителното на порядъци количество микро и наночастици, емитирани от повърхността на образеца и регистрирани от електронния брояч чрез характерна конструкция на външния кух цилиндър. Неочакваният положителен резултат на новото техническо решение е, че

за първи път се предлага високоефективна мехатронна система за деформационни експерименти чрез генериране на субмикронни минерални частици.

Моите клиенти са частни компании и публично финансирани институции, в следните технически отрасли:
• Сеизмология;
• Технологии за апарати, използвани в аварийно-оповестителна система, евакуационни системи за сигурност;
• Роботика;
• Internet of Things – взаимосвързани електронни устройства.

Моят екшън план предвижда:
Първо, доразработване на прототип на система за анализ на наночастици до началото 2022 г. Набавена е необходимата апаратура, довършват се необходимите анализи.
Второ, изграждане и въвеждане в експлоатация на системата за анализ на наночастици в съществуващи и новоизградени обекти до средата на 2022 г.
Трето, юридическо и административно узаконяване на приложените иновации в отговорните съоражения.

Най-много се гордея с придобиването на разнообразни качества и умения за намирането на иновативните решения. Именно този подход е в основата на откритията и нововъведенията и е предизвикателството, което безкрайно ме удоволетворява професионално.

В науката мечтая реализираните от мен научни постижения да облагодетелстват човечеството, както се уча от моите ръководители. Науката е напълно равнопоставена на дейността на художника, поета, писателя, композитора. Или казано по-простичко – творчеството винаги е било едно в паралелните светове на пространството-време…

Моето бъдеще като предприемач в науката е да създам път на научния труд към поточните линии за производство, което ще позволи на учени и инженери да реализират още повече иновативни технологии.

Фондация Карол Знание и по конкретно  програмата Предприемачи в науката взима отношение във връзка със стимулиране на млади и грамотни хора, които да развият своите професионални ценности в България. Лично аз считам, че една добра дума, една насърчителна оценка на извършеното от мен и една усмивка от доказани професионалисти, са стимул за младите предприемачи в науката.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close