Люпчо Димитров: Най-много се гордея с екологичната и социалната ангажираност на моя проект

Люпчо Димитров: Най-много се гордея с екологичната и социалната ангажираност на моя проект

Аз съм Люпчо Димитров, преподавател съм в МГУ „Св. Иван Рилски“.

Идвам от малко градче, където главен отрасъл е земеделието. Живея близо планината и детските ми години са минали в нея, с много весели моменти и спомени от горските плодове. Обичах природата и земеделието, затова записах земеделска гимназия. В тези 4 години ми се промени изцяло погледа към живота и към предприемачеството. След като бях изпратен в Португалия чрез Еразъм програмата, се запознах с много предприемачи, които чрез наука са успели да създадат бизнес, от който печелят. Един от тези бизнеси беше компостиране на органичните отпадъци от градовете. След приключването на програмата се върнах у дома и започнах да търся начин как и аз да направя това. Обаче, в която и посока да погледнех, беше далечно за реализация или безнадеждно. И след време се отказах от идеята.

Записах минно дело, нещо което не беше свързано с моята специалност, освен че и двете работят с почва и земна маса. Още в бакалавърската степен започнах да изучавам проблемите в минното дело. Като човек който обича природата, първото нещо което забелязах е, че от невероятно красива гора не остава нищо, когато се започнат минни работи. Бях наясно за това, че не може без суровините от рудниците, и поради тази причина аз реших да действам проактивно и да търся начин как това, което си е било тук преди, да се запази и след закриване на рудника да се възстанови отново природата без последици.

Идеята, до която стигнах, е да се компостират дърветата и храстите, а след това компостът да се ползва за възстановяване на нарушените площи. Така  живеещите около закрития рудник след определено време ще могат да си почиват и берат горски плодове. С ползването на локалния компост няма да има нужда да вземат превантивни мерки, както ако почвата е докарана от другаде. Няма да съществува и опасност от болести и паразити.

Моята научна работа е свързана с компостиране на дърветата и храстите, които се отстраняват с цел разчистване на площи за започване на минно-добивни работи и изграждане на надземен рудничен комплекс.

Моята въздействаща бизнес идея е предлагане на услуга за изрязване, смилане и цялостно компостиране на дърветата.

Моят продукт е услугата, която ще се извършва, свързана с мероприятията за подготовка и създаването на компоста.

Проблемът, който решавам е намаляване или изцяло елиминиране на нуждите за купуване на компост, а с това и намаляване или елиминиране на риска от докарване на паразити, болести и семена на вредни храстови видове. Също така, тази стъпка ще повиши доверието на местното население и ще изпрати силно послание, че минното предприятие не е дошло безгрижно да унищожава, а да се грижи за природата и хората, наред с това да добива полезни изкопаеми.

Уникалното в моята разработка е, че до този момент оползотворяването на дърветата с малък диаметър, както и клоните, и листата от по-големите дървета, не е било за тази цел, или в повечето случаи те са били третирани като отпадък. От друга страна, оползотворяването на органичните отпадъци от супермаркетите още повече затвърждава симбиозата между минните компании и местния бизнес на по-високо ниво.

Моите клиенти са минните компании, които разработват или предстои да разработват дадено находище по открит и подземен способ, и не са разчистили от растителност работните площи. 

Моят екшън план предвижда няколко ключови стъпки:

1) Извършване на предварителен технико-икономически анализ на дейността по създаването на даден обем от компост.

2) Проучване на мнението на представители на различните заинтересовани страни в минния сектор за реализирането на тази идея – минни инженери, ръководен персонал, членове на комисии в МЕ и МОСВ.

3) Привличане на средства за създаването на експериментален компост и изследването на неговите плодородни свойства.

Най-много се гордея с екологичната и социалната ангажираност на проекта, както и възможността за по-голямо сътрудничество на рудниците с местното земеделие.

В науката мечтая да открия и други нестандартни технологични решения, които биха подпомогнали устойчивото развитие на обществата в глобален план.

Моето бъдеще като предприемач в науката е да продължа да търся икономическия ефект от предложените решения, за да може по-ефективно да бъдат съчетавани частните интереси на хората като индивиди и бизнеса с тези на цялото общество.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close