Леона Асланова, основател на Innovation Starter, съосновател и изпълнителен директор на Иновейшън Акселерейтър България

Леона Асланова, основател на Innovation Starter, съосновател и изпълнителен директор на Иновейшън Акселерейтър България

Предприемачът в науката е създател със здрава връзка с логиката на пазара

Експерт и консултант по иновации, с над 15 годишен професионален опит. Основател е на Innovation Starter, първата специализирана агенция за иновации в България, на форума за иновации Innovation Explorer, съвместно с вестник Капитал и на Академия за иновации, най-голямото публично-частно образователно партньрство у нас, съвместно с водещите университети в България. Преди това е работила като Мениджър партньорски взаимоотношения в Мобилтел, Мениджър Продажби в Инвестор.бг, Директор “Връзка с клиентите” в Нетуърк медиа, Маркетинг мениджър в M3 Communications Group Ltd.

От 2019 г. управлява и фонда за рискови дялови инвестиции Innovation Acceletaror Bulgaria с мандат да финансира с 15.6 мил. евро 200 стартиращи компании в България през следващите години.

Завършила е с отличие Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с бакалавърска степен по българска филология и магистърска степен по теория на литературата, бизнес иновации във Виена към TAG Business School и mini MBA програмата на PWC`s Academy.

Сега е докторант в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ под ръководството на проф. Цветан Давидков, катедра „Стопанско управление“ с профил “Бизнес администрация“.

През 2018 г. печели стипендия за лятна специализация за преподаватели по иновации в училището по Дизайн мислене – d.school в Станфорд (Hasso Plattner Institute of Design at Stanford) от Български център за предприемачество.

Леона е член на журито на Централноевропейските годишни награди за предприемачество (CESA) и състезанието “Start4big“.  Ментор и лектор е в различни програми, между които Female Founders Global Community, Startup Live, акселератора SharonAcademy, предприемаческата обучителна програма на ABLE Activator, Gabrovo Innovation Camp. Автор е на 5 курса по иновации и води лекции в 4 български университета.

Вие сте един от хората, които търсят и подкрепят иновации през последните години. Иновативни ли са стартиращите бизнеси у нас?

– За да отговоря на въпроса Ви, накратко ще мина през дефинирането на термина иновация и правилното му разбиране.

Обичайно в основата на стартиращия бизнес стои идея, която тепърва трябва да се потвърди на пазара и валидира с клиентите. Идеята може да бъде новаторска като концепция, но никога да не стане иновация.

Т. е., да не успее да се комерсиализира, да намери пазарната си реализация в глобален или поне национален план. Идеята може да стане добър бизнес. Може дори да бъде голям бизнес, национален или международен. Но за да бъде иновация, тя трябва навлезе в масова употреба и да няма аналог, да измести стара концепция или да въведе нова пазарна ниша. Когато сега поглеждаме назад към явления като интернет или електричеството, към продуктите компютър, пералня, печка, прахосмукачка; услугите – дигитално банкиране, пазаруване и пр., спокойно можем да кажем, че те са иновации и да дефинираме в коя епоха са навлезли масово в обществото и как се е дистрибутирало тяхното влияние. От сегашна гледна точка можем да оценим идеята, продукта, услугата, бизнес модела на една млада компания като иновативен, но тя никога да не успее да комерсиализира идеята си като иновация. Дано обяснявам ясно.

А иновативни ли са българските университети и научни центрове?

–  Не.

Ако погледнем най-значимите иновации в световен мащаб, учени и научни разработки ли стоят зад тях?

Светът вече е глобален и мултикултурен. Все по-рядко дадено голямо откритие в науката ще е на един човек и все по-често ще бъде рожба на групова и екипна работа. Бързите комуникации и връзки позволиха това. Обичайно една и съща идея хрумва на различни хора, но разработването и въвеждането и на пазара е низ от редица фактори, които си сътрудничат, за да успеят.

Нашата работа е да направим така, че екосистемата в България да работи и да балансира между правилните си елементи, за да имат иновациите път и изход навън към света.

Всеки един от нашите лектори и ментори дава свое определение за предприемач в науката. Вие как бихте дефинирали?

– За мен предприемач в науката е изобретател или човек на науката с икономически нюх, знание, разбиране, образование. Т. е., създател със здрава връзка с логиката на пазара.

Разкажете за Вашите предприемачески проекти, всички свързани с иновации.

– За да е накратко, работим основно в три сфери – образователни инициативи, събития за трансфер на знание в областта на иновациите и финансиране на ранни предприемачи (pre-seed фаза).

Ментор сте в акселератора SharonAcademy. Как работи и какви предприемачи подкрепя?

– В акселератора кандидатстват проекти от различни сфери с опитен екип и вече валидирана идея, за момента съм видяла 3-4 от техните компании и е рано за мнение.

Най-новата Ви роля е на съосновател и изп. директор на Иновейшън Акселерейтър България -инвестиционен фонд за дялов и рисков капитал от 15.6 млн. eвро. Какъв е мандатът и как ще работите със стартиращи компании?

– Надяваме се за начало да започнем да работим, защото фондът още е в процес на учредяване, което значи, че се съгласуват документи за одобрение по процедурата. Мандатът на фонда е 10 годишен.

Избрали сме да подкрепим голям брой проекти, за да положим здрава основа за другите фондове, които да ги поемат и развият.

Имаме доста широк профил, който включва Лека промишленост, Здравеопазване, Транспорт и логистика, Образование, Медийни продукти, Телекомуникации и Дигитални проекти.

Како е различното в този фонд? Акселератор за иновативни стартиращи бизнеси?

– Различното е опитът на екипа и фокусът върху иновации, според нашето разбиране. Изборът на зрелите индустрии, пред високи технологии. Изборът да подкрепяме дългосрочни играчи и хора с мисия в България.

На какъв етап ще могат да се обръщат към вас предприемачите?

– Финансирането при нас е за компании в етап на ускоряване (pre-seed) и начален етап (seed) в размер от 25 000 евро до 1 мил. евро за инвестиция.

Учени, които имат научна разработка с потенциално практическо приложение и никакъв конкретен бизнес план могат ли да намерят във фонда партньор? Да получат подкрепа за разработване на идея, изграждане на екип, административна и друга помощ?

– Основният и най-важен документ (освен стандартните финансови и правни документи за допустимост, преглед и оценка), който изискваме, е подробен, ясен и дългосрочен бизнес план. Във време, в което много компании се запалиха по това бързо да променят какво и как искат да правят, пренебрегвайки важността на бизнес планирането, действа освежаващо, но и малко страшно за ранните предприемачи.

Бизнес планът обаче е документът, който веднага показва наличието или не на добри познания за правене на бизнес, обхват на целите, амбициите и познаването на пазара на предприемачите. Ние бихме отвхвърлили научен проект, изобретение, патент, ако хората, които стоят зад него не са го свързали с бизнес опит.

В този смисъл, акселераторската програма е създадена, за да подпомогне по-бързото развитие, изпълнението на заложените индикатори и мениджърските умения на компаниите, които ще подкрепим. Няма да успеем да структурираме екипи от нулата или да помагаме самите ние като консултанти на изобретатели без бизнес опит. Но има доста други организации, които могат да им помогнат за това, преди да стигнат до разговор с инвестиционен фонд.

 

Кое е най-важното, което на което искате да научите участниците в Предприемачи в науката?

– Да разбират правилно термина иновация, за да се насочат към иновативни проекти, продукти, услуги.

С какво ще предизвикате нашите предприемачи в науката?

– Ще им дам практически задачи за иновиране на продукти и услуги.

Благодаря Ви! Очакваме срещата с Вас в програмата Предприемачи в науката!

Другите лектори в програмата – тук.

Кои са менторите – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close