Лектори на Предприемачи в науката 2021

Камелия Лазарова Генова, CFA, портфолио мениджър в Invest in Visions, която управлява четири импакт инвестиционни фонда, с активи над 900 млн. евро, Франкфурт, Германия

Мария Павлова, Google DeepMind стипендиант, ESG & impact investing експерт, създател на иновативния Impact investing AI tool за оценка на компании

Христо Вълев, PMP, CFA, венчър партньор в Urban Impact Ventures, нидерландска инвестиционна компания, управляваща фондове за рисков капитал с профил impact investing

Михаил Стефанов, pitch deck обучител, консултант по стратегически, публични и междуличностни комуникации

Проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС, председател на Патентното ведомство, експерт към Световната организация за интелектуална собственост

Д-р Румяна Мишонова, експерт по кръговата икономика, устойчивото развитие и трансфер на технологии, старши консултант в Europroject

Доц. д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество на УНСС, член на УС на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството

Александър Маринов, технологичен предприемач и консултант, Милано

Леона Асланова, предприемач, експерт по иновации, основател на Innovation Starter и Innovation Starter Accelerator

Росен Иванов, носител на наградата Предприемач в науката 2020, гл. асистент в МГУ „Св. Иван Рилски“

Вилиана Джартова, System Innovation Barcelona Hub, консултант за социално въздействие, социален предприемач, член на работната група на Г-20 за устойчиво развитие

Мариян Маринов, предприемач, директор Бизнес развитие в София Тех Парк

Христо Стоянов, регионален мениджър на Европейския инвестиционен фонд в България

Ангелина Тодорова, Директор „Проектна информация и финансиране“ във Фонд на фондовете

Десислава Ковачева, предприемач, бизнес ангел, член на CEO Angels Club

Вижте лекторите в другите издания на Предприемачи в науката


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close