Лектори на Предприемачи в науката 2021

Камелия Лазарова Генова, CFA, портфолио мениджър в Invest in Visions, която управлява четири импакт инвестиционни фонда, с активи над 900 млн. евро, Франкфурт, Германия

Христо Вълев, PMP, CFA, венчър партньор в Urban Impact Ventures, нидерландска инвестиционна компания, управляваща фондове за рисков капитал с профил impact investing

Мария Павлова, Google DeepMind стипендиант, ESG & impact investing експерт, създател на иновативния Impact investing AI tool за оценка на компании

Д-р Румяна Мишонова, експерт по кръговата икономика, устойчивото развитие и трансфер на технологии, старши консултант в Europroject

Проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС, Експерт към Световната организация за интелектуална собственост

Очаквайте представяне на всички лектори в програмата тази година

 

Вижте лекторите в другите издания на Предприемачи в науката


Предприемач в науката 2021

Носителят на докторантската стипендия за 2021 г.

Анкета

8000 лв. докторантска стипендия

Предприемачи в науката

След 10 години

Предприемачи в науката 2020

Награда Предприемач в науката

Награда Предприемач в науката

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close