Кой е награденият от Софийски университет с участие в Предприемачи в науката

Кой е награденият от Софийски университет с участие в Предприемачи в науката

Проектът, награден от СУ „Св. Климент Охридски“ за участие в програмата Предприемачи в науката е на Десислава Мантоваска, асистент по Физиология на растенията и растителни клетъчни и тъканни култури в Биологическия факултет. Темата на проекта ѝ е Биотехнологични подходи за продукция на фармакологично значими молекули от застрашени видове от род Stachys. Този род Ранилисти принадлежи към сем. Lamiaceae и включва над 300 вида, разпространени в почти цял свят. В България се срещат 22 вида, като 5 са защитени от Закона за биологичното разнообразие. С помощта на биотехнологичните подходи като in vitro култивирането, става възможно едновременно опазване на редки лечебни видове растения, тяхното изучаване и по-ефективно използване.

В тази област е и докторантурата ѝ, защитата на която ще бъде до края на септември. Съавтор е на две научни публикации в Bulgarian Journal of Agricultural Science  и Journal of Science & Technology. В Биологическия факултет завършва и бакалавърска (Биотехнологии), и магистърска степен, специалност Растителни биотехнологии.

Участва в редица университетски и национални проекти, както и в близо десет международни конференции и форуми у нас и в чужбина. Печели второ място на Националния конкурс за млади учени Young and energetic scientist през 2015 г., а миналата година – грант от Federation of European Societies of Plant Biology.

Интересът ми към програмата Предприемачи в науката е провокиран от възможността за професионално и личностно израстване, която тя предлага, казва Десислава. Според нея рограмата и стипендията биха помогнали за популяризирането на научната дейност и адекватно информиране на обществото за важността и значението на резултатите, до които водят научните открития. „Считам, че участието в програмата ще ми даде необходимите знания и умения за по-добро и ефективно разбиране и управление на връзката наука – бизнес -общество. Това от своя страна ще ми даде безценен опит, който бих могла да приложа както в бъдещата си работа като учен, така и като преподавател. Обучението ще ми даде възможност да се запозная с учени в различни области, с които да обменя идеи и нови знания в приятелска атмосфера“.

От една страна проектът предоставя устойчива платформа както за изучаване на застрашени растителни видове, така и за тяхното експлоатиране в по-големи мащаби, без да се нарушава растителното разнообразие. От друга страна ще помогне за популяризиране на редките растителни видове с лечебни качества, защо е важно да бъдат щадени и съхранени. Опитът и знанията, получени от участитето ми в програмата Предприемачи в науката значително ще помогнат за реализирането на крайната цел на проектна – трансформиране на получените резултати в приложима за индустрията и обществото форма, коментира Десислава.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close