Калин Николов: Повишаваме ефективността на двигател с вътрешно горене и намаляваме емисиите

Калин Николов: Повишаваме ефективността на двигател с вътрешно горене и намаляваме емисиите

Аз съм Калин Николов. Професионално се занимавам с управление на проекти и процеси в сферата на ВЕИ, а като докторант в Технически Университет – Варна моята научна работа е свързана с изследвания и разработване на системи за управление и производство на водород и водородни производни. Работя по този наш проект заедно с моя колега Михаил Симов съвместно с ТУ-Варна.

Моята въздействаща бизнес идея е свързана с факта, че използвайки едно от водородните съединения, може да повишим на ефективността на двигател с вътрешно горене (ДВГ) и с това да допринесем за намаляване на вредните емисии от двигателя и неговия разход на гориво.

Моят продукт…Наричаме го декарбонизатор (decarbonizer) – това е стандартна или направена по поръчка система за производство на оксиводород, които ще бъдат инсталирани към ДВГ. Управляван от специално създадена за целта софтуерна система, декорбонизаторът ще произвежда необходимото количество газ, който подаден към всмукателната система на двигателя, ще участва в горенето. Тъй като е допълнителен източник на енергия, оксиводородът води до много по-пълноценно изгаряне на сместа вътре в двигателя.

 

Проблемът, който решавам e високото ниво на вредните емисии от двигателите с вътрешно горене. Осъзнаваме, че ДВГ ще останат част от нашето ежедневие и с помощта на нашия продукт ще помогнем на всичките им потребители в транспортния сектор и индустрията да продължат да ги използват без излишно замърсяване. Това е съпътствано и с намаляване на разхода на гориво, което дава допълнителна възвръщаемост на клиента.

Уникалното в моята разработка е възможността за лесно интегриране на нашия продукт към повечето съществуващи двигателни системи. Декарбонизаторът ще произвежда необходимото количество оксидводород, което се използва веднага без да е необходимо неговото складиране. Специално създаденото управление на системата ще способства както регулирането на оптималното производство на машината, така и мониторинга на разхода на гориво и газовите емисии.

Нашият проект вече е отделен в start-up – Техноватори ООД – и в момента активно работим по валидиране на продукта и неговите технически характеристики. С част от получените резултати сме подготвили съвместно с ТУ-Варна публикации, които ще спомогнат за по-доброто представяне на резултати пред инвеститори и позиционирането ни на пазара.

Моите клиенти и потребители на нашия продукт могат да бъдат всички, които използват активно двигатели с вътрешно горене – транспорт, индустрия и др. Ние сме се насочили основно, към корабните компании, където и ефекта от декаробонизаторите ще бъде най-осезаем.
Оксиводородът е много интересен газ, който позволява неговото широко приложение в двигателите. Освен като постоянно прикрепена система към ДВГ, декарбонизаторите могат да се използват и като съоръжения за периодично почистване на двигатели. А горенето на произведения газ е толкова ефективно, че може да се използва за заваряване, което отваря нови възможности за развитие на продукта.

Моят екшън план предвижда валидиране на резултатите от нашите разработки на по-малки (автомобилни) двигатели и насочване към големите такива – камиони, кораби, индустриални машини и др. които са и основната ни таргет група.

Най-много се гордея с моето семейство, подкрепата на което ми дава възможността да се развивам както в професията ми, така и в науката.
В науката мечтая… Освен с продължаване на нашите изследвания, много бихме искали да подпомогнем развитието на съвременно обучение в университетите. В тази връзка, една от причините да започна моята докторантска програма в ТУ-Варна е и идеята съвместно с Университета да създадем нова лаборатория за водородни технологии – HyLab.

Мечтата ни е тази лаборатория да бъде оборудвана със съвременна техника, което ще даде възможност на всички студенти да се запознаят с този много интересен дял от науката. Началото е вече дадено, като след спечелен вътрешноуниверситетски проект започна и покупката на лабораторно оборудване. Естествено бихме се радвали на всяка помощ за изграждането ѝ.

Моето бъдеще като предприемач в науката предполагам, че няма да ме напусне интересът към правене на наука и изследвания, но смятам, че те винаги ще бъдат насочени и подбрани така, че да са приложими в практиката и да бъдат реализуеми като бизнес начинание.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close