Как корпоративните социални иновации променят потребителските нагласи

Как корпоративните социални иновации променят потребителските нагласи

Category : Новини

Изп. директор на фондация Карол Знание Милена Петкова представи добрите практики и опита на финансова група Карол на семинар за корпоративни социални иновации, организиран от “Евроконсултантс България С.А.” АД в рамките на проект “Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез
пре-инкубиране и импакт инвестиции”. С презентация за способността на корпоративните социални иновации да променят потребителските нагласи, г-жа Петкова разказа за инициативи и образователни проекти, създадени от т.нар. “вътрешни предприемачи” (intrapreneurs).

В рамките на семинара беше представена концепцията за корпоративните социални иновации (КСИ) и как тя се различава от корпоративната социална отговорност (КСО). Въвеждането на социални иновации в компаниите е свързано с промяна в тяхното корпоративно поведение и практики, чрез въвеждането на социално включващи и същевременно финансово привлекателни стратегии за подобряване на тяхната конкурентноспособност в дългосрочен план.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close