Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Намирането на стартов капитал определят като най-сериозна трудност учените, запитани за трудностите при стартирането на собствен бизнес. Участниците в анкетата Накъде след научната титла са дали повече от един отговор, но 43% смятат, че това би била най-трудната част. Всеки четвърти посочва регистрирането на фирма и свързаните с това изисквания. Точно толкова са и тези, които определят като сериозен проблем липсата на знания за интелектуалната собственост и авторските права. Почти толкова са и тези (23%), които си дават сметка, че екипът е ключов за всеки стартъп. Всеки пети признава, че би се затруднил да трансформира научната идея като бизнес проект. За 18% всичко изброено би било проблем, ако решат да предприемат сериозната стъпка.

До известна степен опасенията са свързани с липсата на информация и добри примери. Почти 60% от респондентите не познават практиките на университетите в Европа и САЩ да създават компании с участието на студенти, докторанти и преподаватели. Ако е нас има такава възможност, 80% биха обмислили идеята. Законът дава такава възможност, но ако в момента има подобни компании, те са изключения. 10% категорично заявяват, че биха участвали в стартъп с университета или института, в който работят. Точно толкова са и тези, които не биха участвали в бизнес отношения с научната си институция.

Всеки втори от учените, участвали в анкетата на фондация Карол Знание не търси средства извън тези, които получава като възнаграждение или стипендия от съответния университет или институт. Всеки четвърти лично следи възможностите за финансиране.

Както стана ясно неувереността как биха били уредени авторските права е един от проблемите, които спират учените да обмислят по-решителни стъпки за кариера извън научната институция. Едва 20% от всички 177 участници в анкетата отговарят, че са достатъчно добре информирани за интелектуалната собственост и авторските права на своята работа. 42% отговарят отрицателно. Това до голяма степен предопределя и нежеланието или липсата на амбиция да се стремят към патент. 35% смятат, че ако се регистрира патент, това трябва да го направи научният ръководител или научния център, за който работят. 27% биха се радвали да се стигне до патент, но допускат, че трябва да го регистрира фирма. Едва 14% заявяват, че ще се стремят да патентоват продукта си.

Още за резултатите от анкетата:

Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Всички резултати от анкетата


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close