Какво би ви попречило да създадете стартъп?

Какво би ви попречило да създадете стартъп?

Category : Анкети

Впечатляващите 92% от участниците в анкетата на фондация Карол Знание тази година заявиха, че са обмисляли по един или друг начин да създадат свой стартъп. Само 8% отговарят, че не се интересуват от това.

В първата анкета „Накъде след научната титла“ през 2018 г. половината от учените не бяха обмисляли такава възможност и смятаха, че не е за тях. Едва 6 – 9% отговаряха, че възнамеряват да стартират собствен бизнес.

Какво би затруднило най-много представителите на академичната общност да предприемат тази стъпка?

Всеки втори отговаря, че намирането на стартов капитал ще е най-голямото предизвикателство. Всеки трети би се затруднил с бизнес планирането. Почти толкова отбелязват като трудност превръщането на научната работа в продукт. Според 24% затруднение ще представлява създаването на екип за реализация на предприемаческата идея. Почти толкова (23%) посочват регистрирането на компания и изискванията, свързани с това.

23% се чувстват неподготвени за такава стъпка, а 19% са неуверени в знанията си за интелектуалната собственост и авторските права.

Сред свободните отговори, дадени от участниците, като предизвикателства се отбелязват конкуренцията, намирането на пазар и клиенти, осигуряване на работа за следващите години, счетоводството и дори „връзки“. За 7% всичко изброено би представлявало трудност.

Още по темата:

Спинофите – желани в университетите

Кой не мисли за стартъп в университета?

Всеки трети: Да се създадат специални акселераторски програми в университетите

Академичната общност: Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти

Всички отговори


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close