Искам да създам школа за подготовка на кандидат-студенти с древните методи на джнана йога

Искам да създам школа за подготовка на кандидат-студенти с древните методи на джнана йога

Антония Начева, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“

Аз съм Антония Начева и в момента съм докторант в СУ ”Св. Климент Охридски”, катедра „Класически изток”. В тази връзка участвам в множество научни конференции и публикувам научните си изследвания, също съм лектор и на фестивали. Аз съм дългогодишен преподавател по йога, като прекарах шест години в Индия в школа по йога, в чието основаване участвах, Ршикеш и Дхаамсала в Хималкалпарадеш и основах собствена Школа в България “Хималая Йога”. В Индия изучавах и адваита веданта философия в традиционно брахманическо училище. Подготвям от няколко години успешно кандидат студенти по медицина на български и английски за специалностите в български и чужди Университети. Учител съм по биология и химия в гимназиален етап.

Моята научна работа…Темата на дисертацията ми е „Концепцията за анандамая коша (ānandamaya kośa, тялото на блаженството) на Ади Шанкарачаря (Ādi Śaṅkarācāracharya)”. В концепцията на адваита знанието е приравнено с блаженството. Ади Шанкарачаря е индийски философ и духовен учите (ачаря), основопложник на адвайта веданта традицията, която е жива и до днес и чиито трудове вълнуват все още, големи имена в науката , като Тесла, Юнг и др.Моята въздействаща бизнес идея…Бих искала да създам школа за подготовка на кандидат-студенти по медицина и съответните научни специалности, като обучението е посредством иновативен педагогически подход, включващ древните методи на джнана йога или йога на знанието. Това би донесло на студентите атмосфера без стрес, вдъхновение и лекота в задълбочаването в материала, концентрация, прецизност и удовлетворение, радост от академичната работа, която бихме могли да видим като разкриващо се приключение.
Моят продукт…Структурирана в иновативен педагогически стил школа за кандидат студенти, където съчетаваме грижата за здравето с дълбоката академична работа. В школата ще се предлага като избираема дисциплина йога и йога философия.

Проблемът, който решавам…В днешно време се наблюдава голям спад в интереса към образованието, пристрастеност към екраните и загуба на цел у подрастващите. Според мен са нужни нови подходи и педагогически методи, които да се обърнат към студентите като личности и да им се помоогне да развият вътрешна сила и да определят ясно целите си. Древните холистични методи са доказали през вековете своята полза за физическото здраве, но и за структуриране на здрав ментален и емоционален апарат. Избираемата дисциплина на йога и медитация връща практикуващия в тялото му, действа превантивно за физически заболявания, като лекува не само тревожност, но възпитава и присъствие и будност.

Уникалното в моята разработка…Комбинация на съвременни форми на образование и педагогически методи, с древни принципи и методи на джнана йога (йога на знанието). Тези методи са необвързани с религиозни или строго философски идеи, а се използват в академичното разбиране на древните текстове.
Моите клиенти са младежи, с желание да се развиват в научните и приложни специалности на природните науки и медицината
Моят екшън план предвижда: Да наема помещение и оборудване за школата, да започна реклама. Да проведа допълнителни научни изследвания, заедно с учени от Медицински Университет за когнитивното и невромедиаторното въздействие на йога практиките и медитацията върху обучението, както и с колеги от Педагогически факултет в СУ.

Най-много се гордея с това, че се опитвам да се развивам постоянно.

В науката мечтая да намеря начин да предам древната мъдрост на Упанишадите по начин, достъпен за повече хора. Тези древни корени притежават богатство, което може да захрани много хора със сила, стабилност, умение да оценяват съществуването си във всеки момент, с виталност и независимо от външните условия удовлетвореност, щастие и желание за развитие.

Моето бъдеще като предприемач в науката…Бих искала да развия школата си и предлагания иновативен холистичен подход в обучението като продукт, достъпен за практиката на повече образователни институции.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close