Изследовател на динозаврите
по българските земи
печели докторантската стипендия

Изследовател на динозаврите
по българските земи
печели докторантската стипендия

Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН, е носителят на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2020 г. Това реши журито на конкурса, след като изслуша петима финалисти.

Костна хистология на фосилни гръбначни животни в България – това е темата да дисертацията на победителят. Досегашните изследвания на Владимир Николов са в областта на палеохистологията. Те са първите за страната ни в това направление, което се радва на огромна популярност и значение в световната палеонтологична наука. Основен успех на работата му е

установяването на третата находка от нептичи динозавър в България.

Този резултат мотивира екипа на Националния природонаучен музей и през 2017 г. е открито динозавърско находище край град Трън, което по
предварителни данни може да се окаже

едно от най-значимите в Европа

от това време. Последните две години изследователите успяват да проведат изключително успешни разкопки, а събраният материал вече е предмет на изследване, в което докторантът активно участва.


Дисертацията му включва и изучаване на костната хистология на различни групи фосилни бозайници с миоценска и плиоценска възраст от множество находища в страната. Една от основните цели на работата му е търсене на сигнали с еколожки и/или климатичен характер, запазени в костните тъкани на животните.

Владимир Николов е и

единственият у нас палеохудожник.

Негова е корицата на българското издание на книгата „Възход и падение на динозаврите” от  Стийв Брусати. Определят я като истински шедьовър на научнопопулярната литература, който проследява епопеята на динозаврите. Авторът печели Goodreads Choice Awards 2018 в категория Best Science & Technology.

 

Кои бяха другите претенденти?

Победителят в конкурса беше избран при изключително силна конкуренция.

Габриела Бонева, докторант към Лаборатория по Експериментална Имунология при БАН, представи работата си на тема „Клетъчни, генетични и епигенетични аномалии в репродукцията при модели на автоимунитет“.  Изследва механизмите на заболявания като автоимунен диабет, системен лупус еритематозус и тясната им връзка с репродуктивните проблеми при пациенти, като търси възможности за усъвършенстване на тяхното изключително трудно лечение.

 

Инж. Иван Кънев, докторант в ТУ  – София, катедра Електронна техника, беше другият претендент с тема „Синтез, изследване и верификация на нов подход за преобразуване на електрокардиографски сигнал в звук и приложението му при амбулаторно мониториране на високорискови пациенти“.  Работата му е върху изграждане на портативна автономна ЕКГ система за мониториране на високорискови пациенти.

 

Д-р Ростислав Енев, докторант в КАИЛ на УМБАЛ “Света Екатерина” презентира своята работа на тема „Предиктори на отговора на обем запълваща терапия при пациенти с интрааортна балонна помпа в ранния период след сърдечна хирургия“. Целта на е за първи път в България да се използва концепцията за предвиждане отговора на обем запълваща терапия  (ОЗТ) и за първи път в света да се оцени предиктивната стойност на хемодинамични показатели и тестове към отговора на ОЗТ при кардиохирургични пациенти с IABP.

Инж. Цветозар Цанев, докторант в ТУ – София, Катедра Микроелектроника, беше последният финалист с тема „Изследване на
оксидни и хибридни оксид-полимерни пиезоелектрични елементи с приложение в наноелектромеханични системи (НЕМС) “. Разработените устройства върху гъвкаво фолио и върху гъвкава алуминооксидна мембрана могат да намерят реално приложение в НЕМС системи за генериране на енергия от движения на човешкото тяло или други нискочестотни процеси.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close