Зорница Найденова: Да изградим навици за почистване чрез игра

Зорница Найденова: Да изградим навици за почистване чрез игра

Аз съм студентка в четвърти курс, специалност Геодезия в УАСГ и човек на 2 големи кучета. Семейството ми е от цяла България, учила съм икономика, сега уча геодезия. Интересувам се от изкуства, анимация, спелеология и др. Всичко това ме среща с различни хора и ми е дало различни умения. Както професията ми, така и хобитата ми, често ме отвеждат навън в градската среда и в природата. Не е нужно да пътуваме много, за да видим проблема. Всекидневно на път за работа, за университета или за среща с приятели се срещаме с огромното замърсяване и произволно изхвърлени отпадъци.

Проблемът, който решавам…70% от отломките ни потъват в екосистемата на океана, 15% плуват и 15% стигат до нашите плажове. И това е статистика за места, които не виждаме всекидневно. А около нас ежедневно се отделят отлпадъци от строителството, транспорта, енергетиката, стопанството и домакинствата, но най-често срещаните отпадъци не са големи – почти 40 % от боклука идва от опаковки, капачки, бутилки, фасове, бъркалки. В рамките на само няколко десетилетия производството на пластмаса по света нарасна скокообразно ‒ от 1,5 млн. тона през 1950 г. на 359 млн. тона през 2018 г. След рязък спад през първата половина на 2020 г. ,поради пандемията, производството се възстанови през втората половина на годината. Всичко това води до натрупването на купища пластмасови отпадъци.

Решението, което предлагам…Айнщайн е казал, че „Не можем да решим проблемите си, с начина на мислене, с който сме ги създали“.

Проблемите със замърсяването идват от два основни проблема: производство и липса на култура за изхвърляне и за почистване. Второто можем да променим.

Промяната започва от малко. И както казва Даян Акерман: „Играта е любимият начин на мозъка да се учи“, чрез играта хората бързо и трайно създават навици и научават дейности.

 

Моята въздействаща бизнес идея…Моята идея е именно за приложение, с което, чрез игра да се почистват територии. Принципът е подобен на играта „Лов на съкровища“, а именно: всеки играч/отбор получава списък, генериран според местоположение, брой на предмети или трудност. Тези предмети са навсякъде около нас под формата на боклуци и се отбелязват в списъка, когато бъдат намерени и изхвърлени.
При успешно изпълнена мисия се получават точки. Всеки потребител има дневна, седмична и месечна цел, която изпълнява почиствайки средата около себе си, като се получават съответни награди. Така се цели, чрез игра да се създаде навик на всеки потребител, да вдига отпадъците, покрай които минава.

По този начин ежедневно се насърчава почистването на средата около нас, а под формата на игра се създава и навик за постигане на желаната цел.

Моите клиенти…Потребителите на приложението се предвижда да са хора предимно от 3 целеви групи, на възраст между 8 и 40. Като се цели насърчаването на опазването на средата около нас. При децата, чрез игра да се изгради желание за почистване, а при по-големите да се поощрява полезната дейност. Приложението дава възможност да се създаде една забавна общност за постигане на по-чиста околна среда.

 

Моят екшън план предвижда…Проектът вече е в етап на изчистена идея и се правят проучвания за изграждане на концепция за бизнес модела и нужния разход. Фокусът на проучването е над различни методи за изграждането на продукта, както и монетизация и партньорства с фирми и организации.
В момента се разраства екипа с млади хора от различни сфери – маркетинг, финанси, програмиране, с които да се осъществи идеята.

Моето бъдеще като предприемач в науката…Настоящето ми участие в Предприемачи в науката, както и моето бъдеще като такъв,  са  обвързани с желанието ми да можем да съхраним средата около нас, родните си места, любимите си паркове, реки и планини, такива каквито са били, когато сме били деца, когато за първи път сме били на планински преход или просто на разходка. Именно поради тази необходимост от съхраняване на чистотата, екологията е неизменна част от бизнеса и ежедневието, които се съчетават в моята идея и са основна причина за осъществяването ѝ.

Ако играта става по-трудна, значи успяваме.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close