Жури

Членове на журито в конкурса
за докторантска стипендия
на фондация Карол Знание

Председател

 

 

 

 

Станимир Каролев, учредител и председател на УС на фондация Карол Знание

Членове

 Доц. д-р инж. Александър Долашки, лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими“ в Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН. Завършил е Химико-технологичен и металургичен университет в гр. София и Otto von Guericke University Magdeburg, Германия. Получава докторска степен по биохимия в Eberhard Karls University of Tübingen, Германия. Научните му интереси са в областта на биоорганичната химия, а резултатите от изследователската му работа са представени в 45 научни публикации и на над 50 национални и международни конференции и конгреси. Участвал е в 17 национални и 14 международни проекта, съавтор е на 6 патента. През 2011 г. основава биотехнологичен стартъп, с който печели редица награди, сред които и Питагор през 2017 г.

Проф. Екатерина Титянова, професор по неврология, доктор на медицинските науки, академик на Българската академия на науките и изкуствата и академик на Сръбската кралска академия; ръководител на клиника „Функционална диагностика на нервната система“ при Военномедицинска академия – София; ръководител на катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ при Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, основател и титуляр на дисциплината „Нервни болести” в него; носител на награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката за 2018 г. Международен експерт е по мозъчен инсулт на страните от Централна и Източна Европа.

Доц. Мария Спасова,  отличена от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки с включване в световната периодична таблица на младите химици под номер 51 – мястото на химическия елемент антимон (Sb); доцент в института по „Полимери” към БАН; докторската ѝ дисертация в института е отличена сред шестте най-добри в света на международния конкурс Quadrant Award Event 2009 на Швейцарския технически университет (2009); специализира в Лабораторията за полимерни и композитни материали в Université de Mons-Hainaut в Белгия; с редица отличия за постижения в областта на нанонауки, нови материали и технологии.

Проф. Радостина Стоянова, зам. директор на Института по обща и неорганична химия при БАН,  ръководител на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”, професор по химия на твърдото тяло; с отличие за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки в наградите „Питагор“ за 2018 г.; гост професор във френския национален център за научни изследвания в ICMCB-CNRS, Université de Bordeaux, Франция; водещ изследовател в областта на охарактеризиране на нови материали за съхранение на енергия с фокус върху електроди материали за литиеви и натриеви йонни батерии, спектроскопски анализ на твърди вещества, включително електронен парамагнитен резонанс.

Доц. Силивя Бойчева, инженер-химик, с докторска степен от ХТМУ – София, доцент по „Термични и ядрени електрически централи“ на Технически университет – София, Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика; Хумболтова специализация в Institut für Nanostrukturtechnologie und Analytik в Universität Kassel, Германия; специализация в Научно-изследователски център ENEA, L’Istituto nazionale di ottica, Италия; международен проект по програмата NATO Science for Peace и над 20 локални изследователски и приложни проекти в областта на водоподготовка и воднохимични режими на топлоенергийни и ядреноенергийни системи, устройства за опазване на околната среда; член на ръковоството на Хумболтовия съюз в България.

Инж. д-р Радостин Стефанов, с три магистратури, едната от които „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество“в университета Aalborg, Дания. С докторска степен по „Иновативни комуникационни технологии – IoT мрежи“; софтуeрен инженер, ментор в българската програма в областта на космическите изследвания, наука и високи технологии „Космически предизвикателства“; лектор на Luxoft за DevBG; участва в проекти като ЕндуроСат (първият български кюбсат), TGlider (проект за автономен дрон), MyKi Watch (детски часовник с GPS tracker), акумулатори MONBAT с вграден SIM и GPS модул.През 2015-та е селектиран от Forbes Bulgaria за “30 under 30” award.

Д-р Йоана Кижева е главен асистент в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски, катедра „Обща и промишлена Микробиология“. От 2011 г. участва в различни проекти, последният от които „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Прец март 2019 г. печели Награда за най-добра работа на млад български микробиолог на фондация „Акад. проф. д-р Стефан Ангелов“. Участник в първото издание на Предприемачи в науката през 2018 г. с проект за създаване на биопестицид  на основата на бактериофаги, които по биологичен начин унищожават фитопатогенните бактерии, причиняващи заболявания по растенията. В тази област са и основните ѝ научни интереси.

Доц. д-р инж. Аспарух Камбуров работи в катедра „Маркшайдерство и геодезия“ към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Има докторска степен по „Обща, висша и приложна геодезия“. Основните му научни интереси и разработки са в сферата на GNSS (глобални навигационни спътникови системи), LiDAR (лазерно сканиране) и ГИС (географски информационни системи). Участвал е в XXI и XXV Български антарктически експедиции с иновативни геодезически проекти, както и в изследователски проекти за търсене на нефт и газ в Либия, Тунис, Мароко и Камбоджа. Занимава се активно с комуникация на науката. Финалист на конкурса Famelab България през 2013. Член е на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Българска картографска асоциация и др. Член на журито за докторантската стипнедия на фондация Карол Знание до 2020 г.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close