Експерт по трасфер на технологии и иновации с опит от Франция влиза в консултативния съвет на Фондация Карол Знание

Експерт по трасфер на технологии и иновации с опит от Франция влиза в консултативния съвет на Фондация Карол Знание

Д-р Румяна Мишонова влиза в консултативния съвет на фондация Карол Знание и ще бъде лектор на Предприемачи в науката 2019. След 24 години във Франция, през 2018 г. тя се връща в България, за да остане и работи тук.

Има докторска степен по социология от Université de Nantes, Нант, Франция. В същия университет завършва магистратура по социология преди това. През последните седем години във Франция работи в сферата на трансфер на технологии, първо за университета в Нант и после в Société d’accélération du transfert de technologies – Grand Centre, чиято функция е осъществяването на връзка и сътрудничество между звената за научно-развойна дейност на 19 висши учебни заведения в Централна Франция и бизнеса. В Агенцията за акселерация на трансфер на технологии е била Мениджър проекти Социални и Технологични иновации. Извършвала е предварителен одит на иновативни проекти или научни резултати и оценка степента на оригиналност на новата идея или технология, и потенциала ѝ за комерсиализация и последващо внедряване. В отговорностите на тази позиция се включва и бюджетиране, разработване на бизнес концепции и стратегии за пазарна реализация на продукта/услугата, презентиране на проектите пред потенциални инвеститори и купувачи.

Има богат опит в проучване и aнализ на иновативни идеи и проекти; консултации по въпросите на интелектуалната собственост в иновативните проекти; лектор за управление на иновативни проекти; иновационен менинджмънт; социално предприемачество; кръгова икономика; аспекти на интелектуалната собственост в иновативните проекти; методология за оценка на социалното въздействие на иновациите.

Подобна е била дейността ѝ в университета н Нант, където е работила в Дирекция Изследвания, партньорства и иновации – отговорна за връзката между научните лаборатории и бизнеса, с цел комерсиализация на научните им резултати чрез съвместни проекти. Работила е в тясно сътрудничество с всички партньори от иновационната екосистема: инкубатори, акселератори, индустриални паркове, бизнес ангели, офиси за технологически трансфер, научни и изследователски центрове (държавни/частни).

В университета в Нант е била и хоноруван лектор и преподавател във факултета по Социология. Преподавала е социологически дисциплини в Нант и в Център за обучение на социални работници (ARIFTS) и IMT Atlantique (Ecole Mine-Telecom), а в Анже – в Аграрен Университет (Ecole Superieure d’Agriculture).

В продължение на 9 години работи в Консултатска агенция за социална иновация (ARAIS-Cooperative d’etudes et de conseils en Innovation sociale) в Нант.

По време на академичната и консултантската кариера добавя дълъг списък с квалификации и обучения – Юридическа защитa на софтуери в Национален институт за индустриална собственост, (INPI – Institut National de la Propriete Industrielle), Париж; Стратегии за защитa и продажба на непатентовани иновации; Индустриалната собственост в IT проекти; Авторското право; Европейски институт за предприемачество и интелектуална собственост, (IEEPI – L’Institut Europeen Entreprise et Propriete Intellectuelle), Париж, Валоризация на научни изследванията / Reseau C.U.R.I.E. – Valorisation, transfert de technologies et innovation issue de la recherche publique, Париж.

В момента е консултант по европейски проекти в рамките на Horizon 2020, LIFE и Erasmus +.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close