Експертен съвет

Експертен съвет

В експертния съвет на фондация Карол Знание влизат всички носители на докторантската стипендия, присъждана от 2011 г. насам, както и членовете на журито, избирало носителите на стипендията на финансова група Карол.

Доц. д-р Мария Воденичарова, Основател на „Асоциация на докторантите в България“

Павлина Иванова, член на УС на „Асоциация на докторантите в България“

Петър Теодосиев, Главен редактор на списание Българска наука и член на управителния съвет на Сдружение „Форум Наука“

д-р Елица Кьосева, асистент-професор по квантова физика в Tel Aviv University

Гл. ас. д-р Владимир Веселинов Божилов, катедра „Астрономия“ на Физически факултет на Софийски университет

Гл. ас. д-р Христо Илиев,  катедра Обща физика, Физически факултет на Софийски университет

Гл. ас. д-р Таня Славова, катедра  „Маркшайдерство и геодезия“, Миннотехнологичен факултет, Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“

Ас. д-р инж. Деница Згурева, Катедра „Енергетика и машиностроене“, Колеж по енергетика и електроника към Техническия университет -София

Никола Каравасилев, ръководител на българските олимпийски отбори по астрономия и астрофизика, учител по физика и астрономия, докторант във Физическия факултет на СУ„Св. Климент Охридски“

Д-р Анна Загорска, медицински физик, Клиника по Нуклеарна медицина, Acibadem City Clinic Tokuda болница

Драгомира Стоянова, докторант, СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close