Евдокия Белина: Ще създадем точен бърз тест за Covid 19

Евдокия Белина: Ще създадем точен бърз тест за Covid 19

Аз съм физик по професия и по душа.

Моята научна работа е в областта на плазмониката и оптичните биосензори.

Моята бизнес идея се състои в разработването на бързи антигенни тестове за ранна диагностика на различни заболявания, между които диабет, стомашната бактерия Helicobacter Pylori, както и COVID-19.

Моят продукт представлява изключително точен оптичен биосензор за регистрация в реално време. Базиран е на явлението повърхнинен плазмонен резонанс, което обуславя и неговия малък размер. Факт е, че точността и достъпността на всякакъв тип ранна диагностика са ключови. Това се отнася, както за откриването и навременното третиране на заболявания, така и при контрол на ефективността от дадено лечение.

Проблемът, който решавам е свързан с навременното откриване на заболявания, както и контрол на ефективността на лечението при вече поставена диагноза. Ранната диагностика може да спаси много животи!

Уникалното в моята разработка е високата чувствителност на устройството, като следствие от използвания иновативен метод за отлагане на биоразпознаващият елемент. Този метод позволява отлагане на биолиганда, без използването на спомагателни вещества, които увеличават шумовото замърсяване на сигнала и водят до намалена точност при биодетекцията. Тук може да откриете повече за нашата група.

Моите клиенти – продуктът е насочен най-вече към общопрактикуващите лични лекари, но е създаден да бъде достъпен от голям контингент хора, неспециализирани в областта на биосензорите.

Моят екшън план предвижда създаване на бързи тестове за диагностика, подобни на тестовете за бременност, предлагани в аптеките.

Най-много се гордея с това, че мога да дам възможност на всеки за бърза, безболезнена и евтина диагностика. Навременно откритото заболяване може да бъде третирано в ранен стадий. А ефективността от лечението може да се проследява чрез същите бързи тестове и при необходимост да се преустанови или промени.

Моето бъдеще като предприемач в науката означава дълги години постоянство и творчество в работата. За мен е удоволствие да правя наука с приложения, а когато работата не е задължение, а хоби, тя носи лично удовлетворение.

Другите участници и техните проекти вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close