Д-р Мирослав Генов: Даденото за науката се връща като бумеранг в бизнеса и в живота

Д-р Мирослав Генов: Даденото за науката се връща като бумеранг в бизнеса и в живота

Аз съм, ветеринарен лекар.  Имам щастливо семейство с любяща жена до мен и три деца.  Хобито ми  е биология и болести на пчелите – помагам и съм готов да правя всичко те да не изчезнат. Съсобственик на ветеринарна клиника и задочен докторант към Института по биология и имунология на размножаването към БАН.

Моята научна работа e свързана с  Репродукцията при кучето и котката. Изключително ми е интересна репродуктивната биология и медицина. През последните години има много голямо развитие.

Моята бизнес идея е създаването на репродуктивна лаборатория и банка за сперма с подкрепата на фондация Карол Знание и конкурса Предприемач в науката. Тази лаборатория същевременно ще извършва високоспециализирани услуги по репродукция, ще обучава млади лекари и студенти в тази област и ще патентова откритията си.

Моят продукт  е изследването на сперма от котки и предлагане на нова технология за замразяване и съхранение на сперма, която да се патентова и предлага. Ендоскопската диагностика е водеща и ключова за решаване на репродуктивен проблем – безплодие при кучето и котката.

Проблемът, който решавам е  откритие на технология за замразяване и съхранение на сперма от котки. Да предложим иновативни решения при безплодие с ендоскопска диагностика и хирургия.

Уникалното в моята разработка е създаване на нов метод на замразяване и съхранение на полови клетки. Откриване на причини, водещи до безплодие, с помощта на ендоскоп. Заедно с Института по Биология и Имунология на Размножаването, БАН и пациентите от практиката, с реални проблеми, а не симулативно създадени, имаме големи възможности за оптимизиране на репродуктивния процес и решаване на проблем.

Моите клиенти са любознателни и взискателни, но винаги искащи най – доброто за своите животни.

Моят екшън план предвижда работа, наука и бизнес вплетени заедно и правилно приложени като формула, която може да доведе до успех.

Най-много се гордея с всичко постигнато до тук. Няма нещо, от което да се срамувам или съжалявам.

Моето бъдеще като предприемач в науката е следното – човек трябва да дава, а даденото за науката се връща рано или късно като бумеранг в бизнеса, в живота, а понякога оставя толкова трайна диря след нас, оставаща и ползвана и от поколения.

Другите участници и техните проекти вижте тук.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close