Д-р Зорница Йорданова: По-важна от всякога досега е организационната иновативност

Д-р Зорница Йорданова: По-важна от всякога досега е организационната иновативност

С докторска степен по иновации в бизнеса, преподавател и главен асистент по иновации, иновационни и инвестиционни проекти и информационни системи за бизнес управление в УНСС, Бизнес факултет. Като гост лектор е преподавала в Universidade Autónoma de Lisboa, Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, University of Nicosia и University of Alicante. Автор е на редица публикации за управление на иновации и технологии в международни научни издания и на няколко книги, сред които The Business Innovation Book, която се разпространява в Amazon.

През последните години Зорница Йорданова е консултант по управление на иновации в корпоративния сектор, ръководител е на проекти за внедряване на технологични решения и иновативни практики. Консултант по иновации е и на технологичния стартъп GAPideaz, който дигитализира процесите по решаването на проблеми, постигането на цели и идеите на служителите в организациите. Два пъти печели приза на националния конкурс за Млад икономист, а м.г. получи награда за най-добра публикация на световна конференция по образователни иновации в Сингапур. Сертифицирана е като професионален ръководител на проекти PMP и Scrum Master.

Ръководител е на три национални научни проекта в сферата на управлението на иновациите, технологиите и образованието. През последната година Зорница разработва методика за управление на иновативни проекти в научни организации на база на гъвкави методологии Agile, Lean Startup, Design Thinking, User-centricity, което ще даде възможност на учени от различни научни сфери да работят по най-съвременни модели за разработване на иновации и да разработват научните си проекти с повече потенциал за комерсиализация.

Една година след първата ни среща за Предприемачи в науката, какво се промени в иновационната екосистема у нас?

– Иновационната екосистема е сложна и динамична структура, която непрекъснато се променя и влияе от много фактори. Един от факторите, който най-силно влияе през последните месеци е COVID-19, който в контекста на иновационната екосистема създава много нови възможности, в същото време поставя много лимити в съществуващите модели и като цяло е сериозно предизвикателство за цялостното случване на иновациите, независимо дали в стартъп компаниите, в корпоративния сектор или дори в държавната администрация.

В тази връзка, предвид все по-честите промени и несигурна среда, в които бизнесът се развива, расте и видоизменя,

на преден ред по-важно от всякога досега, застава организационната иновативност, която създава организационни процеси и култура за създаване на иновации и уменията и компетенциите за разработването на устойчиви иновации, иновационни модели и решаване на проблеми.

Изграждането на тези процеси на организационно ниво ще бъдат особено значими за създаването на иновации в организациите.

Разкажи за последните научни проекти, по които работиш?

– В момента съм фокусирана върху научен проект, финансиран от ФНИ, за разработване на гъвкава методология за управление на иновационни проекти в научни организации и университети. Темата на проекта е изключително актуална, защото тенденциите показват, че

все по-трудно научните иновационни проекти наистина успяват да отговорят адекватно на нуждите на бизнеса и индустрията, да са достатъчно устойчиви в бързо променящата се среда и да са с ясна възможност и потенциал за комерсиализация.

Разработваната методология на практика обединява знание и добри практики от няколко направления като: управление на проекти, управление на иновации, продуктово разработване, съчетани с модерни модели и методи като Lean Startup, Agile, Scrum, Design Thinking и др. Смятам, че ще бъде изключително интересна тема за тазгодишните избрани участници в Предприемачи в науката.

Как се промени работата ти през последните няколко пандемични месеца?

-Аз по принцип работя в доста голяма степен дистанционно, така че бях подготвена за работа в отдалечена среда, използвайки различни инструменти за това. Разбира се, в последните месеци средата напълно се промени, което имаше своите предизвикателства, но най-важното в такива ситуации е бързата адаптация, гъвкавостта и запазване на фокуса към постигане на цели. Само инструментите и начините се сменят.

Истината е, че с изненада открих и със задоволство, че

както университетът, така и бизнесът изключително бързо се адаптират.

В тази връзка искам да споделя, че УНСС премина в изцяло дистанционно онлайн обучение от момента на обявяване на епидемиологичната обстановка в страната, което позволи не само да няма загубени часове за студентите, но също и да бъде демонстрирана организационна иновативност на много високо ниво. УНСС реално е сред първите университети в света, взел толкова бързо адекватно и навременно решение за адаптиране на учебния процес спрямо променящата се среда.

Като експерт по иновации, кои процеси, провокирани от COVID-19 би посочила като положителни?

-Всяка промяна създава нови възможности. Такава глобална промяна, наложила обстоятелствата около COVID-19,  създава изключително много възможности и е безценна за организациите, които имат достатъчно ясна изградена организационна иновативност и потенциал да разработват иновации. Изключително голяма възможност е за организациите, които имат изграден процес за създаване на иновации и организирането на експертизата и креативността на служителите си не само за ежедневните операции, но и за решаване на проблеми, генериране на нови идеи и постигане на стратегически цели.

Ако трябва да се научим да живеем с вируса и дистанцията, какъв тип иновации очакваш да се появят?

Разбира се, това ще са такива иновации, които задоволяват ново появили се нужди в новата среда, в която се намираме. Най-общо,

всеки засегнат по някакъв начин процес, модел, потребителска или бизнес нужда е обект на иновиране и предвиждам много интензивни иновационни процеси идните месеци и години за задоволяването им.

Много компании и у нас, и по света вече промениха начина си на работа, на вземане на решение и управление на екипите. Очакваш ли сега актуалните модели и методологии в управлението да се променят?

– През последните години все по-актуални са гъвкавите методологии в управлението.

Гъвкавите методологии се базират на адаптация на организацията и работата към честата промяна, на реакцията към промените на пазара и средата в рамките на изключително къс период. Тези организации, които вече са въвели такива модели на работа, със сигурност много по-бързо и адекватно успяха гъвкаво да се адаптират и към промяната, наложена от COVID-19.

По отношение на управлението на иновациите и гъвкавите модели на управление, препоръчвам използването на платформата GAPideaz, която дигитализира иновационния процес в организацията като по изключително лесен начин работи в посока решаване на проблеми, постигане на цели, мотивиране на служители.

По време на срещата с учените от Предприемачи в науката какво те впечатли у тях?

-Аз съм невероятно вдъхновена отново да имам възможността да участвам като лектор в Предприемачи в науката. Миналата година бях впечатлена от изключително интересните иновационни проекти на участниците и от тяхното желание и постоянство по време на цялото обучение.

Но най-вдъхновяващо за мен е реалното претворяване на част от идеите – вече в готови продукти, стартирали компании и истинско изминаване на пътя от идея до иновация.

Какви бяха очакванията ти преди конкурса и промениха ли се след това? Какви са очакванията ти за участниците тази година?

-Миналата година

очакванията ми бяха определено надминати по отношение на изключително оригиналните идеи за разработване на иновации във всестранни научни направления.

Още повече от градежа, който имаше от тяхното начало до момента на финалното представяне. Със сигурност, участниците извървяха дълъг и безценно полезен път, който със своите уроци ще остане не само като знания за тях, но и като изградени компетенции.

Очакванията ми за тази година са с доста висока летва, благодарение на участниците от минала година, затова очаквам с нетърпение да се запозная с тазгодишните участници.

Какво искаш да научат от теб?

– Тази година, освен за основите в управлението на иновациите като процес, бих искала повече да обърнем внимание на практическите методи това да се случва. Ще базирам лекцията си на разработваната методика за управление на иновативни проекти в научни организации и университети, която ще даде конкретен инструментариум в ръцете на участниците в помощ на техните лични проекти. Разбира се, ще направим това, играейки 🙂

Благодаря ти! Очакваме срещата с теб в програмата Предприемачи в науката!

Кои са другите лектори в програмата Предприемачи в науката 2020 вижте тук.

Още за иновациите от д-р Йорданова – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close