Драгомира Даскалова: Ще създам компания, за да развия научната си работа

Драгомира Даскалова: Ще създам компания, за да развия научната си работа

Аз съм Драгомира Даскалова, носител на докторантската стипендия на Фондация Карол знание за 2018 г.

За мен, а и сигурна съм и за всички, имали възможността да се срещнат с екипа на Фондация Карол Знание, проектите им оставят трайни следи. Докторантската програма и програмата Предприемачи в науката дават силен заряд за всеки един от нас, станали част от тях. Без никакво съмнение мога да кажа, че участието ми и в двата проекта дадоха много „добавена стойност“ на житейския ми път.

В началото на годината естествено правим планове, със заявка да се надграждат в дългосрочно. В тази връзка, за мен сега няма нищо по-логично от това да направя проекцията за следващия етап  –

откриване на компания, с която да поставя основите на дълго обмислян амбициозен бизнес проект, който е в основата на реализация на настоящите и бъдещите ми планове, свързани с науката.

Смятам, че съществува необходимост от гъвкав и ефективен модел на услуга, предоставяща възможност за високопродуктивни аналитични резултати, които да оптимизират процесите на оценяване ефективността и безопасността на иновативни научни решения.

Сигурна съм, че има потенциал много наши проекти да бъдат в основата на преодоляване на граници и искам да съм част от това. Целя да изградя лаборатория, която да оптимизира процеса по валидиране на приложни научни проекти, които са в основата на новата технологична революция.

В годината на отличието… бях в особено динамична среда, преплитаща се в международен обмен в Университет Намюр, Белгия, в рамките на програма Еразъм+, където успях с високотехнологична апаратурада да извърша множество изследвания, свързани с изясняването на механизма на действие на изследваните за антимикробна активност наноматериали. Запознах се с предприемаческата екосистема в Университет Намюр, Белгия. Посетих и взех участие в конференции и семинари в България и Оксфорд. Благодарение на стипендията от Фондация Карол Знание успях да осъществя ползотворна научна визита в Университета в Дънди, Шотландия. Впуснах се в предизвикателството Предприемачи в науката – програма, която създава начин на мислене.

Кариерата ми след това…Защитих докторантурата си. Имах възможността да намеря нови и да затвърдя контакти със съмишленици и партньори. Бях ръководител на лаборатория до съвсем скоро, когато взех решение, че е време да се фокусирам върху реализирането на собствен проект.

За мен да съм от съзвездието докторанти на Карол е гордост, отговорност и привилегия.

Чувствам се част от общността на предприемачите в науката…това ми дава увереност, че има екосистема от хора тук, в България, в пълно единомислие, превръщащо се в тенденция

да останем и реализираме мечтите и проектите си тук, защото го искаме, защото го можем и защото го заслужаваме.

Гордея се…с факта, че имах възможност да се запозная, уча и споделям идеи и опит с учени от световна величина, вдъхващи респект и чертаещи бъдещето с приноса си от научни постижения.
В науката сега мечтая…да има повече реализирани значими проекти.
Моята голяма идея…е да създам условия за услуги от ново поколение, което ще даде тласък не само на моите проекти, но и на много други, с което смятам, че ще допринеса за оптимизиране на процеса свързан с трансфер на технологии.
Моята голяма цел…е да осъществя проектите си,
Пожелавам…на всички ни здраве!

На Фондация Карол Знание пожелавам да не губи и за миг увереността си в това, че променя житейските пътища на всички, които са станали част от програмата и да продължава с това си начинание.

На всички в общността Предприемачи в науката – не си позволявайте да се откажете от мечтите си. На бъдещите носители – вие сте точните хора, вярвайте в това! На кандидатите – бъдете проактивни! На българската наука – да се развива от хора като тези, които може да срещнете тук, в програмите за докторантска стипендия и Предприемачи в науката – хора неизчерпаеми на идеи и достатъчна смелост да ги реализират.

И за финал ще си позволя да споделя своя арт-хрумка с апел да търсите винаги и другата гледна точка. Ако в думите ориз, леща, сусам, мак, пшеница и ечемик виждате възможност за добра и питателна вечеря, това е нормално, но ако видите нещо повече…означава че мислите „извън кутията“ – достатъчен аргумент да продължите да предизвиквате себе си. Никой не твърди, че е лесно, но щом сте избрали да сте част от това, вие не очаквате да е лесно, и сте готови за това. И всяко отклонение е само забавяне от успеха, който ви очаква! Пожелавам го на всички ни от сърце!

Другите звезди от Съзвездието докторанти – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close