Доц. д-р инж. Александър Долашки е новият член на журито за докторантската стипендия

Доц. д-р инж. Александър Долашки е новият член на журито за докторантската стипендия

Доц. д-р инж. Александър Долашки е новият член на журито в конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание. Научната му работа е в лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими“ в Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН. Извън лабораторията е предприемач, който успешно развива свой биотехнологичен стартъп.

Завършил е Химико-технологичен и металургичен университет в гр. София и Otto von Guericke University Magdeburg, Германия. Получава докторска степен по биохимия в Eberhard Karls University of Tübingen, Германия, но избира да се върне в България. Печели конкурс на НАТО и се включва в научен екип за изследване на вид бактерия за пречистване на замърсени води. Условието било кандидатите да са с докторски степени, получени в Западна Европа, които ще работят в родината си. Така започва работа в Института по органична химия на БАН през 2006 г.

Там започва изследвания върху свойствата на биокомпоненти от охлюви с колеги от Германия, Белгия, Италия. Научните резултати го амбицират и през 2011 г. основава своя компания – „АЛЕКС 1977“ ЕООД за производство на хранителни добавки и козметика, в които се използва слуз на охлюви. Първоначално основната част от производството е за чужбина. Днес изнася в 14 държави, но не малка част от продуктите се реализират и на българския пазар.

Компанията печели редица награди, сред които награда в категорията за „Най-добра иновативна микро, малка или средна компания“ на втората Балканска конференция на Малки и Средни Предприятия през 2018 г., Питагор за фирма с най-много инвестиции в научноизследователската и развойна дейност през 2017 г., приз Иновативно предприятие на годината 2016 на фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Enterprise Europe Network – България, с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и Норвежкия финансов механизъм, награда на БТПП Най-успешна иновативна фирма за 2015 г.

Научните му интереси са в областта на биоорганичната химия, а резултатите от изследователската му работа са представени в 45 научни публикации и на над 50 национални и международни конференции и конгреси. Участвал е в 17 национални и 14 международни проекта, съавтор е на 6 патента и университетски учебник за биологично приложение на масспектрометрията.

През 2018 г. е лектор на първото издание на програмата Предприемачи в науката, в което фокусът бяха биотехнологичните науки.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close