Деница Згурева: Надявам се идеалите и целите на Карол да станат естествена атмосфера на българската наука

Деница Згурева: Надявам се идеалите и целите на Карол да станат естествена атмосфера на българската наука

Аз съм…Деница Згурева, носител на докторантската стипендия за 2015 година, в момента съм главен асистент в Технически университет – София, Колеж по енергетика и електроника. Освен преподавателска дейност имам и ангажименти като отговорник по електронното обучение и електронното управление на звеното, свързани със създаването и поддържането на система за отдалечено обучение в реално време. Участвам и съм ръководител на няколко научни проекта в областта на опазването на околната среда и производството на нови горива от уловен въглероден диоксид. Работя активно със студенти по теми извън задължителните университетски курсове в областта на улавянето на въглероден диоксид, неговото оползотворяване, съхранението на енергия от възобновяеми енергийни източници, управлението на отпадъци от и за енергийни приложения, както и в областта на ядрената енергетика.

В годината на отличието

Това определено беше най-интересната и вълнуваща година от моята докторантура. Едновременно с отговорността, която изпитвах към високото признание, получих и многобройни възможности, които до този момент не изглеждаха реални.

Финансовите средства ми помогнаха да ускоря значително темповете на работа и ми предоставиха възможност да реализирам дейности, които при други обстоятелства щяха да останат неосъществени. Част от средствата изразходвах за лабораторно оборудване, най-вече консумативи за експерименталната ми дейност. Закупих и допълнителен компютър, който ми беше необходим за осъществяване на моделиране на процесите, които изучавам в лабораторна среда, с цел по-нататъшното им мащабиране до пилотна инсталация. Средствата ми осигуриха възможност да осъществя няколко пътувания извън страната, с цел участие в международни енергийни форуми и изложения.

Докторантската стипендия на Карол далеч не беше само финансова облага, напротив, тя ми донесе много повече благодарение на всички познанства и контакти, които изградих през тази една година в качеството си на докторант за 2015.

Пет години по-късно аз все още поддържам контакт с хората, с които се запознах тогава, а с някои дори имаме обща изследователска работа. Често попадам в служебни ситуации, в които трябва да комуникирам с друг учен на „академичен“ език и ми става много приятно, когато чуя по телефона или прочета в e-mail: „Здравей, Дени, ние се познаваме от Карол, виждали сме се там и там…“.

Това е страхотен атестат за основната мисия на Фондация Карол Знание, а именно да бъде комуникатор на науката и учените в България. Определено,

откакто получих това признание, аз се чувствам като част от едно общество с обща мисия, което всяка година се разраства все повече и се надявам един ден идеалите, залегнали в целите на докторантската програма на Карол, да се превърнат в естествената атмосфера на българската наука.

Кариерата ми след това…Защитата на дисертационния ми труд беше в рамките на 3-годишния срок и се осъществи няколко месеца, след като предадох (с голяма носталгия) щафетата на следващия докторант на Карол – Никола Каравасилев. Винаги съм била мотивирана да завърша труда си навреме, но това, че бях докторант на Карол за 2015 година се оказа един допълнителен емоционален и съзнателен стимул.

Изпитвайки гордост от тази награда, аз изпитвах и отговорност, която ме мотивираше да надграждам себе си и труда си и да не предам огромното доверие, което ми гласува журито преди коледните празници през 2014 година.

За мен да съм от съзвездието докторанти на Карол…е чест.

Чувствам се част от общността на предприемачите в науката. По тази тема имам особено мнение…:) Много ми харесва новаторската за България инициатива, която фондация Карол Знание предприе с програмата „Предприемачи в науката“.

В нашето образование, в ежедневието и в ценностната система на българина, предприемачеството е нещо далечно и непознато. И макар хората да разбират колко е необходимо, трудно го материализират.

Безспорен е фактът, че науката трябва да функционира и да се развива, за да подобрява и усъвършенства нашия живот като общество и отделни личности. Не одобрявам мнението, което се прокрадва из обществото и обществениците, че няма смисъл от наука, която не влиза в реалното производство. Категорично не се съгласявам с това и примерите, които мога да дам са безброй.Нека вземем най-близкото до нас хората, като живи същества – здравеопазването и фармацевтиката. Още не е минала година от началото на пандемията от коронавирус Covid -19, всички хора по света се вълнуват, страхуват и очакват…Какво? Лекарство, ваксина, повече лекари, повече легла…Свидетели сме как имунолозите се надпреварват с времето, за да изследват, опознаят и противодействат на заразата. Това са хора, специалисти, учени, които не само не са предприемачи, а и не трябва да бъдат, за доброто на всички…

Подобен пример мога да дам и с ядреното инженерство и с още много области, но се надявам, че съм предала правилно есенцията на мислите си. За всички нас, независимо в кой край на света сме, е необходимо да има учени, които да бъдат „просто“ учени. Да работят в своите лаборатории, да творят (защото науката е изкуство), да получават грешни резултати, да променят подходите си, да получават хубави резултати….А след тях има още поредица от специалисти, които могат да материализират всичко.

В този контекст, искам да изкажа мнението си, че не трябва да разделяме нещата на крайности. И аз мисля и се чувствам като предприемач в науката, защото предприемачеството (за мен, не знам на теория как е :)) не се свежда до изграждане на start-up или интегриране на научен резултат в индустрията. Един учен може да бъде предприемач в своята дейност… да бъде предприемчив, получавайки и предавайки знания и опит (и то правейки го като „професионален търговец“), които след това да послужат на следващото стъпало, водещо до ползата. Категорично смятам, че

добрият учен трябва да бъде и добър предприемач, но от гледна точка на инвестиции и управление на нематериални активи. Дали и как това ще донесе финансова полза за учения, преди всичко за мен е въпрос на желание от негова страна…

Винаги съм определяла г-н Каролев като единственият на мен познат филантроп у нас, давайки толкова много на младите (не само учени), без да очаква нещо в замяна, дори по мои наблюдения, стоейки в сянка на собствените си дела. И смятам, че у нас има учени, които подобно на него, правят наука заради самата нея…без очаквания за ползи, без умисъл, без амбиции… А само за да я има така, както изглежда в техните представи, правилна, подредена и вечна.

Гордея се със семейството си и със студентите, на които преподавам и с които работя по извънкласни дейности

В науката сега мечтая…да посрещна поредното предизвикателство.

 

Моята голяма идея… от научна гледна точка, бих могла да я определя като идея за изцяло реализирана кръгова икономика в областта на енергетиката… всеки отпадък да се превърне в полезна суровина и хората не само да не се притесняват за състоянието на околната среда,

а да имат и възможността да потребяват електрическа енергия на „поносима“ цена…без спекулации. От лична гледна точка, моята голяма идея е свързана с обективното ограмотяване на малки и по-големи.

Моята голяма цел…е да участвам активно и да допринеса в процеса за повишаване на качеството на образованието и на научните изследвания в България.

Пожелавам… най-вече здраве на всички мои познати и непознати, на фондация Карол Знание, на всички в общността, на носителите, на бъдещите носители, на кандидатите, на българската наука. Пожелавам всяко действие и противодействие в живота на всеки един да бъде съпроводено с голяма доза разум и поръсено за сладост с красиви емоции.

Другите звезди от Съзвездието докторанти – тук.

Как да кандидатствате за докторантската стипендия – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close