Признание за учредителя на фондация Карол Знание

Признание за учредителя на фондация Карол Знание

Учредителят на фондация Карол Знание, г-н Станимир Каролев, получи персоналната награда на Български дарителски форум за личност със значим принос за развитието на дарителството в България. Отличието връчи президентът Румен Радев по време на официална церемония за годишните награди на „Корпоративен дарител“.

Карол Знание беше представена като фондация с необичайна за България мисия – да подкрепя български млади учени и техните проекти, така че те да намерят практическо приложение, да работи за изграждане на иновационна икономика като открива и управлява идеи и таланти, предприемачи и проекти в научната област и технологичния сектор. Според Управителния съвет на БДФ, фокусът на подкрепа обогатява и развива дарителското поле в страната.
„Вярвам, че тази високоблагородна дарителска кауза ще способства смелите мечти на нашите млади хора да се превръщат в реалност. А това означава просперираща и модерна България“. С тези думи президентът Румен Радев връчи наградата.

„Навярно всички тук споделяме разбирането, че дарителството е най-сетивният начин, чрез който една личност, една организация или общество може да изразява себе си. В нашите програми и инициативи ние не просто даряваме средства, а енергия, страст, визия и напътстваме младите български учени как да реализират собствените си възможности и сами да пишат собствения успех“, каза при получаването на отличието г-н Каролев.

Той подкрепя образователната кауза през последните 25 години чрез различни проекти на компаниите в групата на Карол. Преди 10 години по негова инициатива е учредена годишна докторантска стипендия в размер на 8 000 лв. Конкурсът привлича талантливи млади учени, изгражда общност около каузата и поставя въпроси за реализацията на научните разработки у нас. Така се ражда идеята да бъде надграден проекта, за да бъдат създадени нови възможности за трансфер на знания и технологии.

Фондация Карол Знание е създадена в началото на 2018 г. в обществена полза с лично дарение на г-н Станимир Каролев. Фондацията продължава традицията и всяка година връчва докторантска стипендия, като това остава един от основните проекти. Със 72 000 лв. до момента са подкрепени докторанти, работещи в различни научни области – квантова електроника, геодезия, топлоенергетика, астрономия, медицинска физика, микробиология и нанотехнологии, строително инженерство, палеология и хироптерология (науката, която се занимава с изследването на прилепите). В началото на следващата година ще бъде отличен десетият носител на стипендията.

Фондация Карол Знание разработи преакселераторска програма за млади учени без аналог у нас – Предприемачи в науката. Това е второто основно направление в дейността. Форматът включва обучение и конкурс с награда 30 000 лв. Досега г-н Каролев е връчил 4 награди (90 000 лв.) в три издания. В навечерието на Коледа ще стане известен петият носител на приза Предприемач в науката.

Отличените проекти са разработки за механично електронно хапче, което позволява неинвазивни изследвания, екологична батерия магнезий-въздух, планетариум и иновативно пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергия.

Два от тези проекти – на д-р Иван Лютаков (Capsibo – електронно хапче) и Недислав Веселинов (Експериментално конструкторско бюро Фотоника – планетариум Андромеда) вече са регистрирани компании.

Други два стартъпа създадоха участници, които не спечелиха финансова награда, но спечелиха достатъчно знания и умения, за да реализират идеите си. Единият е Безпилотни системи България, с фокус върху оценка на риска в системата за управление на безпилотния трафик. А другият има заявка да създаде изследователски център на световно ниво у нас – Thrace Engineering Group. Основател е талантлив български учен, работил по проекти на CRRN.

Това далеч не са единствените инициативи, финансирани от г-н Станимир Каролев. Лично, чрез компаниите във финансова група Карол и с доброволчески труд на служителите са подкрепяни различни дарителски и образователни програми, повечето от които собствени проекти. Те бяха обединени и структурирани в Корпоративен университет Карол през 2013 г. Основният фокус беше изграждане на финансова култура. Емблематичният проект Карол семестър за студенти в областта на финансите спечели и международно признание. Друг, уникален за страната проект, Арт семестър, даде финансова грамотност и подкрепа за хората на изкуството.

Г-н Станимир Каролев първи подкрепи инициираната от Junior Achievement Bulgaria програма Практични финанси в средните училища.

„За нас подкрепата на този национално значим проект е естествено продължение на образователните инициативи, които Карол провежда повече от 10 години. Ние сме с разбирането, че инвестирането в знания носи най-голям дивидент“, заяви тогава г-н Станимир Каролев и през 2017 г. финансова група Карол стана един от основните корпоративни спонсори. Като доброволци в програмата се включиха служители от различни компании в групата на Карол.

През 2019 г. г-н Станимир Каролев учреди стипендия за новоприет студент от родния му Симеоновград. „Искаме да насърчим учениците да са активни, да си поставят цели и да ги постигат, да са мотивирани да продължат образованието си и да постигат успех“.

Фондация Карол Знание продължава традицията да инвестира в знания като създава нови възможности за българските млади учени. Тази година като партньори бяха привлечени Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Университет за национално и световно стопанство и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Кои са другите наградени в конкурса „Корпоративен дарител“ 2021 – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close