Гордея се, че създавам не само качествен софтуер, но и софтуер с кауза

Гордея се, че създавам не само качествен софтуер, но и софтуер с кауза

Мартин Манчев, студент в Технически университет – София

Аз съм Мартин Манчев Манчев, студент в Технически университет – София по специалност „Компютърни системи и технологии на немски“ – първи курс, и софтуерен инженер в Тягов ИТ.

Моята научна работа е в областта на софтуерното инженерство, като целта ѝ е да помогне на хората, за които е предназначена.

Моята въздействаща бизнес идея е в помощ на хората със слухови проблеми.

Моят продукт е проектът Signity, който използва алгоритми от сферите на Изкуствения Интелект, Машинното Обучение и Дълбокото Обучение. Те са нужни, за да може да бъдат реализирани двете функционалности на проекта.

Проблемът, който решавам се корени в това, че в България има около 120 000 души с увреден слух. Достъпът до образование е особено труден за приблизително 5 000 – 7 000 деца с такива увреждания. В страната ни има само три специални училища за деца с увреден слух. Тези учебни заведения могат да приемат едва около 500 ученици. В резултат на това повечето от тези деца трябва да посещават редовни училища, които не са оборудвани за техните специфични нужди. Техните учители и съученици не владеят жестов език, което прави общуването помежду им на практика невъзможно. В следствие от това, тези деца са лишени от равен достъп до образователната система.

Уникалното в моята разработка е фактът, че досега няма подобно разработено приложение, както с опция за превод от жестов към разговорен, така и от разговорен към жестов български език.

Моите клиенти биха били, както хората от аудиторията, която целим да привлечем, така и институциите в България.

Моят екшън план предвижда подобряване на досегашните функционалности и добавяне на нови такива. Предстои интегриране на Signity Learn. Този компонент ще предлага обучение по български жестомимичен език. Както ученето на всеки непознат език, Signity Learn ще премахне бариерата в общуването с хората с увреден слух. Това е част от плана ни да улесним обучението на деца с проблеми със слуха като предоставим лесно и приятно обучение по жестомимичен език. Разширяването на дейността на Signity ще докаже още веднъж, че софтуерът е мощно средство за решаване на проблеми и може да променя животи към по-добро.

Най-много се гордея с постигнатите до момента отличия на проекта, които ме мотивират да продължавам да развивам не само Signity, но и себе си. Гордея се, че създавам не само качествен софтуер, но и софтуер с кауза.

В науката мечтая да сбъдна мечтата си, която е чрез осъществяването и реализирането на проект, да съм в помощ на стотици, или дори хиляди хора.

Моето бъдеще като предприемач в науката би включило придобиването на нови знания и умения, запознаването с нови хора и по-нататъшното ми развитие като личност.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close