Галина Соколова: Фондация Карол Знание променя мащабите на изследванията и на мисленето

Галина Соколова: Фондация Карол Знание променя мащабите на изследванията и на мисленето

Аз съм д-р инж. Галина Соколова или просто Галя. През 2020 г. защитих успешно своята дисертация на тема „Стомонобетонни безгредови конструкции – прогресивен колапс при случаен отказ на колона“.

В годината на отличието бях един от най-щастливите хора на света, защото благодарение на стопендията на фондация Карол Знание моята мечта да направия дисертацията, която искам, се сбъдна.

Без подкрепата на фондацията моята дисертация нямаше да се случи, беше твърде амбициозна. На финала на Предприемачи в науката показах как фондация Карол Знание променя мащабите на изследванията и на мисленето.

С предоставената ми стипендия си закупих така необходимия хардуер и софтуер, за да мога направия изследванията, които бях заложила, до момента само в мечтите си. Стипендията ми даде възможност да се запиша в няколко курса за изчслителния софтуер ANSYS, чрез които успях да направя моделите в дисертацията на изключително високо професионално ниво. Също така ми даде възможността да участвам в редица международни научни конференции.

Кариерата ми след това…Защитата на дисертацията се случи в края на Октомври 2020 г. Научното жури, пред което защитих работата си, беше единодушно, че това е изключително важен проблем, който е почти непознат не само у нас, а и в чужбина. Журито беше единодушно и по отношение на високото научно ниво на разработката. Основната цел, която съм си заложила и въху коиято работим усилено, е тази тема да стане максимално популярна. Работим усилено върху организиране на няколкодневен семинар в „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“. С моя ръководител смятаме, че необходимо да има най-вече промяна в мисленето, по отношение на проектирането на сградите и съоръженията, когато става въпрос за извънредни събития, като терористични атентати и взривни въздействия.

За мен да съм от съзвездието докторанти на Карол е едно от най-щастливите събития в моята научна кариера. За мен е чест да се нарека докторант на фондация Карол Знание, но и огромна отговорност.

Чувствам се част от общността на предприемачите в науката… Програмата Предприемачи в науката промени начина ми на мислене. Много искам тази приграма да достигне до повече хора. Учените трябва да знаят за фондация Карол Знание и за програмата Предприемачи в науката. Дори само срещата с един лектор е достатъчна, за да се заредиш с идеи и вдъхновение!

Гордея се, че правя това което най-много обичам и че това беше оценено от журито на фондация Карол Знание.

В науката сега мечтая всеки учен в своята област да работи светът да стане едно по-добро място.

Моята голяма идея е да популяризирам идеите заложени в моята дисертация. Всички заслужаваме да живеем и работим в добре осигурени сгради.

Моята голяма цел е с примера си да вдъхновявам хората да правят това, което обичат.

Пожелавам на всички минали, настоящи и бъдещи носители на докторантската стипендия на фондация Карол Знание да бъдат преди всичко много здрави и успешни.

Другите звезди от Съзвездието докторанти – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close