Вървя по неотъпканите пътеки на науката и бизнеса за аквапоника, виждам смисъла от пътя си

Вървя по неотъпканите пътеки на науката и бизнеса за аквапоника, виждам смисъла от пътя си

Милена Кръстанова, докторант и хоноруван преподавател в Лесотехнически университет

Аз съм уверена, смислена, щастлива. Д-р Милена Василева Кръстанова – ветеринарен лекар – журналист, преподавател на студентите по ветеринарна медицина, майка на 3 красиви девойки, съпруга на точния мъж, дъщеря на най-добрите родители. След завършен мастер клас по аквапоника в САЩ, последните години работя смело и последователно върху устойчивата микроекосистема аквапоника за независимо производство на органична храна. Чрез научен подход и откровена комуникация имам амбицията за внедряване на аквапониката и в България.

Моята научна работа е фокусирана върху изследване на биологичните показатели на най-оптималните видове в системата аквапоника (интегрирано производство на аквакултури и растителни култури). Изпитвам влиянието на условията на средата, качеството на водата и технологичните характеристики на системата аквапоника върху здравния статус на видовете с адаптация към българските условия. Основните цели са: обосновка на практичността и устойчивостта на аквапониката сред конвенционалните методи на производство на аквакултури и земеделска продукция; дефиниране на незаменимата роля на симбиозата между видовете и нейното оптимизиране за постигане на максимални приложни резултати в аквапоничното производство. Научноизследователската дейност вече се извършва в България и включва изследването на комбинации от разнообразни аквакултури и растения, отглеждани заедно чрез аквапоника, като потенциална възможност за нов модел на производство на органична хранителна продукция в контролирана среда.

Моята въздействаща бизнес идея е утвърждаването на аквапониката като устойчива екологична и социална практика, намаляваща екологичния отпечатък при производството на храна, и адаптирането и внедряването й в българското органично агропроизводство като градина на бъдещето.
Моите продукти са усъвършенствани и адаптирани аквапонични хранителни системи със затворен цикъл за българския пазар, обучения и агротуризъм за българските производители и любители и цялостно изграждане на бизнес и хоби за аквапоника в България.

Проблемът, който решавам е устойчиво производство на висококачествена органична храна чрез ефективно използване на водата при безотпадъчната аквапонична технология, използвайки по-малко природни запаси и опазване ресурсите на планетата ни. Допълнителната полза е да се намали и да се елиминира необходимостта от изкуствени торове, и пестициди, участващи в производството на растителни храни.

Уникалното в моята разработка е обстоен обективен анализ от научноизследователската дейност и на икономическата целесъобразност на аквапоничната технология за България. Установяването на предимствата на аквапониката, като универсалност, устойчивост, висока производителност, ефективност, нетрадиционна адаптираност и други, при нашите условия ще развие и бизнес концепцията за внедряване на аквапоничното производство като едно от важните съвременни агропроизводства, необходими днес и в перспектива.

Моите клиенти са кастата на ценителите на органична храна със здравни претенции.

Моят екшън план предвижда популяризиране на интегрираната аквапонична система като устойчива зелена иновация и у нас, и български научен и приложен принос за развитието и внедряването ѝ в производството на храни в контролирана среда. Стремежът е оформяне на парадигма за собствено производство на качествена и безопасна храна във всеки дом и училище, в градска среда, целогодишно, без усилия и като хоби чрез аквапоника.

Най-много се гордея, че вървя по неотъпканите пътеки на науката и бизнеса за аквапоника и виждам смисъла от пътя си.

В науката мечтая за разработването на научен продукт или патент, който вероятно ще докаже, че поставените задачи са отлично формулирани, а извършените дейности по научния труд са целесъобразни. Най-успешното продължение на научната работа е представянето й пред бизнеса и практическо приложение на усъвършенствания модел.

Моето бъдеще като предприемач в науката е успешното реализиране на научен и приложен център за демонстрация на аквапоничната технология, екологично производство чрез аквапоника, дегустация на полезната продукция, вълнуващ агротуризъм, мултидисциплинарно обучение по аквапоника и създаване на проекти за бизнес, хоби и образование.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close