Всеки трети: Да се създадат специални акселераторски програми в университетите

Всеки трети: Да се създадат специални акселераторски програми в университетите

Category : Анкети

Резултатите от анкетата на фондация Карол Знание показват, че почти всеки в академичната общност разбира необходимостта от предприемачески знания и умения. Повече от половината анкетираните (54%) отговарят утвърдително, че използват такива умения в работата си. Другата половина също отговаря утвърдително с „По-скоро да, те са необходими във всяка работа“. Едва 4% казват, че не използват предприемачески знания в работата си в академичната общност.

Всяка година, с обявяването на програмата Предприемачи в науката, представяме лекторите на формата, които в по-голямата си част са учени предприемачи. Всеки от тях дава своя дефиниция за това какво е да си предприемач в науката и колко важна е предприемчивостта за реализацията на младите учени у нас.

Тази година попитахме по-широк кръг представители на академичната общност какво означава един студент или млад учен да е предприемчив. Любопитно е, че според 29% това е „да създаде стартъп“. 72% смятат, че трябва да е проактивен и да управлява сам кариерата си. 66% са посочили, че е необходимо да мисли за практическа реализация, а близо половината – да бъде успешен във всяка дейност. Анкетираните са посочвали повече от един отговор.

Създават ли българските висши училища възможности за развитие на предприемачески умения по време на обучението? 69% от участниците отговарят „Донякъде, зависи от специалността и университета“. 11% отговарят утвърдително, а всеки пети смята, че университетите не предлагат такива възможности.

Ако има такава уклончивост по отношение на възможностите за развитие на предприемачески умения, подкрепят ли университетите студенти и представители на академичната общност, които искат да създадат стартъп? Очаквано, няма категоричен еднозначен отговор. Само 14% смятат, че има подкрепа, а 18% са на противоположно мнение. Всеки четвърти посочва, че отделни преподаватели работят с предприемчивите студенти. 10% преценяват, че дори да искат, университетите нямат механизми за това. Всеки трети смята, че е необходимо да се създадат специални акселераторски програми.

Още по темата:

Какво би ви попречило да създадете стартъп?

Спинофите – желани в университетите

Кой не мисли за стартъп в университета?

Академичната общност: Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close