Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Нито един от участниците в анкетата на фондация Карол Знание Накъде след научната титла не определя като „Много добра“ връзката между българската наука и българския бизнес. 80% твърдят обратното – не е добра, а всеки пети смята, че отделни фирми и университети имат сътрудничество, но това са по-скоро изключения.

Всеки трети от респондентите (31%) би търсил реализация в корпоративния сектор. Толкова от докторантите и учените биха направили това, ако имат възможност да продължат научната си работа. Само 10% са категорични, че не биха търсили работа в индустрията, а 28% казват, че няма да го направят, защото бизнесът не търси хора с докторска степен. Ако все пак предприемат тази стъпка, какво ще ги мотивира, да предприемат тази стъпка? За 34% – естеството на работата, за 29% определящо ще бъде възнаграждението, а 21% биха направили това при липса на други възможности.

Липсата на партньорство с бизнеса по време на следването и докторантурата за повечето учени създава неувереност за потенциална реализация на работата им. „Ако резултатите от научната Ви работа имат практическо приложение и според вас биха представлявали  интерес за бизнеса, как ще постъпите?“ – на този въпрос почти половината казват, че има много такива идеи, върху които работят учените, но на практика няма механизъм, по който те биха могли да се реализират.

36% биха опитали да реализират работата си като намерят инвеститори и екип. Едва 7% смятат, че структура за трансфер на технологии в техния университет или научна институция може да съдейства. 15% заявяват, че в момента са в такава ситуация и не знаят как да постъпят.

Тези резултати са свързани и с липсата на информация за това как в съответния университет, институт или научна организация се осъществява трансфер на технологии. 42% отговарят, че не знаят, толкова (41%) казват, че не знаят дали има център за трансфер на технологии. Само 17% дават утвърдителен отговор.

Почти половината от участниците в анкетата не биха търсили работа в чужбина. 17% отговарят „Да“, а 39% уклончиво – „Може би“.

Още резултати от анкетата:

Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Всички резултати от анкетата


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close