Водещи учени в журито на фондацията за докторантската стипендия

Водещи учени в журито на фондацията за докторантската стипендия

Български учени от водещи университети в Европа и САЩ ще оценяват кандидатите за докторантска стипендия тази година. Всеки един от тях има световни постижения в своята област. Някои от тях ще оценяват докторантите на живо като членове на журито, а други – като членове на Консултативния съвет на фондация Карол Знание.

Годишната стипендия е в размер на 8000 лв. и ще бъде предоставена за втори път от фондацията. Преди това шест пъти е връчвана от името на финансова група Карол.

Тази година се търсят кандидати със значим принос, които разработват нови технологии или материали и проект, с потенциално практическо приложение.

Носителят ще бъде избран в тристепенен конкурс от жури, конституирано тази година. В него за първи път тази година участва и лекар. Това е проф. д-р Екатерина Титянова, професор по неврология, доктор на медицинските науки, академик на Българската академия на науките и изкуствата и академик на Сръбската кралска академия. Тя е ръководител е на клиника „Функционална диагностика на нервната система“ при Военномедицинска академия – София и е носител на наградата „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката.

В журито влиза и Доц. Мария Спасова – единствената българка в Менделеевата таблица –  отличена от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки с включване в световната периодична таблица на младите химици под номер 51 – мястото на химическия елемент антимон (Sb). Тя е доцент в института по „Полимери” към БАН, докторската ѝ дисертация е сред шестте най-добри в света на международния конкурс Quadrant Award Event 2009 на Швейцарския технически университет (2009).

Друг химик сред оценителите е проф. Радостина Стоянова, зам. директор на Института по обща и неорганична химия при БАН,  ръководител на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”. Тя има награда за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки „Питагор“ за 2018 г. Гост професор е във френския национален център за научни изследвания в ICMCB-CNRS, Université de Bordeaux.

Двама инженери също ще дадат своя глас на финала на конкурса за докторантска стипендия. Доц. Силивя Бойчева е инженер-химик, с докторска степен от ХТМУ – София, доцент по „Термични и ядрени електрически централи“ на Технически университет – София, Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика. Има специализации в Германия и Италия и е член на ръковоството на Хумболтовия съюз в България. Инж.Радостин Стефанов е селектиран от Forbes Bulgaria за наградата “30 under 30”. Има три магистратури, едната от които „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество“в университета Aalborg, Дания. Самият той все още е докторант с предстояща защита на докторска степен по „Иновативни комуникационни технологии – IoT мрежи.

Очаква се още впечатляващи имена да се присъединят към журито. До крайния срок за кандидатстване в конкурса остават две седмици.

Стипендията на фондация Карол Знание е насочена към докторанти, които не са в последна година на обучението си. За такива, които приключват докторантурата си, е проектът – Предприемачи в науката, който се провежда в момента. Той включва предприемаческо обучение, разработено специално за учени и конкурс за стипендия на финала.

Подробности за това кой кога и как може да кандидатства, вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close