Божил Добрев: Повечето изследователи нямат нагласа за комерсиализация на научните резултати

Божил Добрев: Повечето изследователи нямат нагласа за комерсиализация на научните резултати

Category : Лектори

Инженер Божил Добрев е ръководител на Център за трансфер на технологии и директор на Научноизследователски сектор към СУ „Св. Климент Охридски“.
Завършил е Техническия университет в София и дълги години се занимава с програмиране. Бил е ръководител на проекти и ръководител на направление в Системизот, Комитет по единната система за социална информация и Централен институт по приложни системи. От 1986 до 1992 е директор на Институт по информационни технологии и зам. председател на СО Информационно обслужване. Съосновател на няколко компании в областта на информационните технологии и бизнес обученията. Повече от 10 години е бил академичен директор на International University College.
Специализирал е в Германия, Франция и Япония. Участвал е и е ръководил десетки международни проекти. Пътешественик, обиколил за 50 години повече от 350 града в над 80 страни на пет континента. Автор на над 50 публикации и книгата „Светът, какъвто го видях“. Съавтор на „Пътеводител за електронно правителство“.

От възникването на идеята за Предприемачи в науката търсим отговор защо у нас не се инкубират компании на базата на научни разработки, както се случва във водещите университети в света. Какъв е Вашият отговор?

Повечето изследователи нямат нагласа за комерсиализация на научните резултати, а и липсват знания и умения затова. Друга причина е, че университетите не стимулират инкубирането на нови фирми.

Разкажете как в Софийския университет беше създаден Център за трансфер на технологии.

– През 2008 г. като проект в рамките на програма ФАР. От 2009 г. е звено в Научно изследователския сектор (НИС) към СУ.

Как работи днес Центърът за трансфер на технологии? Вие ли откривате разработки за трансфер или техните автори идват при вас?

– Мисията на ЦТТ е да подпомага трансфера на технологии и на научни резултати от университета към индустрията и да стимулира иновациите и предприемаческата култура на изследователите. Основните дейности са насочени към откриване разработки за трансфер, контакти с фирми, обучение по предприемачество, консултации при разработване на бизнес планове, подготовка на заявления за патенти, организиране на срещи с успели (и неуспели) предприемачи в рамките на ежегодния Европейски ден на предприемача, търсене на възможности за финансиране.
Предимно ние търсим разработки за трансфер чрез периодични проучвания сред факултетите. Има отделни случаи, когато изследователите ни търсят основно за съдействие при подготовка на заявления за патенти.

Колко компании са създадени с участието на университета от създаването на центъра досега?

– В СУ има 15-20 стартъпа, главно в Стопански Факултет и във ФМИ, но без участието на университета

Какво би могло да се промени, за да има повече реализирани проекти?

– Повече обучение по предприемачество, промени в нормативната база, така че да насърчава създаването на нови фирми и да се стимулират изследователите.

Има ли вътрешна колаборация в университета? Например научни разработки, които се развиват като бизнес проекти с участието на студенти от Стопански факултет?

– Да, особено активно работи Студентският бизнес клуб

Как работите с бизнеса и външни инвеститори?

– Постоянно търсим контакти с бизнеса за представяне на научни резултати.

Партнирате ли си с други центрове за трансфер на технологии към университети в България? Всъщност, колко такива работещи има?

– По проекта ФАР през 2008 г. бяха създадени 9 ЦТТ към университети и към БАН. Беше направен опит да се изгради национална мрежа от ЦТТ. В началото успешно си партнирахме с БАН, с университети от Пловдив и Бургас, но постепенно тяхната дейност затихна и днес нямаме контакти с тях. Днес работещи, освен ЦТТ към СУ, има около 30 ЦТТ в различни отрасли.

Кой от моделите по света, които познавате, бихте искал да работи в Софийския университет, за да има трансфер на технологии като във водещите университети?

– Един успешен модел е този на Университета в Копенхаген, където ЦТТ е отделно самостоятелно звено, което формира приходи. Дава отчисления към университета, чиято инфраструктура използва – от продажба на лицензи, авторски права, патенти и съвместни проекти с индустрията.

Какво е необходимо да се промени, за да се случи това у нас?

– Повече интерес от бизнеса, повече научни разработки, с готовност за трансфер, а не само прототипи, стимулиране на изследователите към научно изследователска дейност, като фактор за оценка, а не само брой публикации.

В нашата анкета Предприемачество в академичните среди тази година най-голяб брой участници бяха от СУ. 75% от всички анкетирани заявиха, че бизнес инкубатори в университетите биха променили средата. Само 3% не биха потърсили услугите на подобна структура. Смятате ли, че е време за такава промяна?

– Определено да!

Още един интересен резултат от анкетата – едва 8% никога не са обмисляли стартъп, а 81% биха създали компания с университета, в който работят. Във вашата работа установявате ли такива нагласи?

– Не бих казал.

Темата тази година е Impact Investing. По ваши наблюдения, има ли интерес в СУ за създаване на бизнеси, които освен възвръщаемост, да носят и позитиви за обществото или околната среда?

– Да! Разработените с активно участие на ЦТТ Стратегия за трансфер на технологии и Стратегия за разпространение на научни резултати в СУ поставят с приоритет решаването на тези проблеми.

На какво бихте искали да научите участниците в Предприемачи в науката 2021?

– Да продължават да търсят пътища за реализиране на идеите си, да се учат от успехите и от провалите на други, като за целта участват в Европейския ден на предприемача, който ще се проведе на 10 ноември 2021.

Другите лектори в програмата – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close